DUISTERE
MACHTEN

 

 
Inhoud         
 
Inhoud - Sprookje - Vernietiging boerenbestaan - Agro-economische structuur
 
Cargill - Conclusie - Verbeek - Ontwikkelingen - Slot - Bijlagen - Links
 
Bestellen/Downloaden/Reageren - dDH - Duurzaamsite - Landbouwsite - Verder >>
 
 
________    
____
 
 
INHOUDSOPGAVE
 
 
De bedelaar en de vogels
sprookje van onnozelheid en heerszucht
 
 
 
DEEL EEN: DE VERNIETIGING VAN HET BOERENBESTAAN
 
 
1 - Inleiding
opbouw
 
2 - Herinnering
 
3 - Boeren vormen het hart en de ziel van het platteland
het verhaal van een Limburgse boerin
uit de trein gevallen - 'is dit rechtvaardig?' - veertig procent onder armoedegrens - op weg naar een nieuw tijdperk - gemeentewoning - dalende melkprijs - duimschroeven - 'tucht van de markt' - hele bevolkingsgroep wegvagen
 
4 - 'Cargill kills'
verzet tegen de machtshonger van agro-multinationals
directe actie - KRRS - India opnieuw bezet - de grond is van degene die hem bewerkt
 

De stadsrand
 
 
 
DEEL TWEE: BIJVOORBEELD CARGILL
de agro-economische structuur toegelicht

 
 
5 - Boeren in de tang
landbouw-schaalvergroting in het Westen
Amerikaanse boer is van het platteland verdwenen - geforceerde overproduktie - Europa: twee derde van de boeren weg - milieu en gezondheid in gevaar - partners? - boeren worden contractarbeiders - baas op de boerderij

6 - Liever in het schemerduister
het ondemocratische gedrag van agro-giganten
drie jaar soebatten - achter de schermen grote invloed op politici - briefwisseling - alleen de Amerikaanse president is machtiger - Cargill-soap
 
7 - Het macabere giga-schaakspel
een schets van de agro-economische structuur
de voedingsketen - schuiven met pionnen en torens - de vijf schakels van de voedingsketen - de grootste agro-multinationals - studie na studie - zaden & landbouwgif - 'die vijf gaan de dienst uitmaken'
 
8 - Het Zuiden openbreken
agro-reuzen op zoek naar nieuwe markten
agressief voor de wereldvrede - dubbele moraal - tekort op handelsbalans V.S. - Amerikaanse landbouwexport is een 'stralende ster' - hoe vrij is 'vrijhandel'? - boeren moesten maar in de fabriek gaan werken - heftig verzet tegen WTO - Cargill sponsort WTO-vergadering - hongersnood - handelsoorlogen
 
9 - Vrijhandel in de praktijk
voorbeelden uit de Derde Wereld
grondwetswijziging in Mexico - Midden Amerika - Brazilië - de landarbeiders moesten weg - China - Tanzania - rijstprijs moet omlaag
 
 
 
 
DEEL DRIE: NADERE INFORMATIE OVER HET BEDRIJF CARGILL
 
 
10 - Cargill, de allergrootste
een schets van het bedrijf
over de hele wereld - omzet, winst en groei - verzekering & speculatie - subsidies - twee schatrijke families - verwerking - 135 jaar groei - Nederland - Europese subsidies binnenhalen
 
11 - Cargills 'bruggehoofd' in Europa
een overzicht van het Nederlandse dochterbedrijf
een internationale schakel - dreigen in Amsterdam - Cargill-produkten zitten zowat overal in
 
12 - Stuk voor stuk alle markten openwrikken
Cargills lange termijn-strategie
voorzichtig en zorgvuldig - centrale regie - Cargills recept voor succes
 
13 - In de hele wereld een vinger in de pap
Cargill blijft uitbreiden
'Optimaal partnership' in Ivoorkust - Oost-Europa - machtig - creatief belasting betalen - schimmige dochterbedrijven
CONCLUSIE

14 - De verantwoordelijkheid van Cargill
agro-multinationals zijn de motor
van de vernietiging van het boerenbestaan

inderdaad: Cargill doodt - wie beslist? - zich van geen kwaad bewust? - voor het goede doel en een 'positieve uitstraling
INTERMEZZO

15 - 'De stad in feite dicteert wat er op het platteland
moet gebeuren in plaats van omgekeerd'

analyse en alternatief van Herman Verbeek
de grote structuur - stad en land - Wageningen - in de steek gelaten door de eigen organisaties - totalitaire monsters - geestelijke monocultuur - acht aspecten van een alternatief: prijs, grond, arbeid, energie, gezondheid, distributie van voedsel, technologie, democratie - het versteende hart - kanttekeningen - laat boeren politiek beleid formuleren - beknelling en betutteling - rond de tafel
 
 
 
 
DEEL VIER: NIEUWE ONTWIKKELINGEN
 
 
16 - Synthetisch voedsel
agro-giganten breken landbouwprodukten tot op
de molecule af

wantrouwen - voedseltechnologentaal - kunstmatige halffabrikaten - op jacht naar goedkopere 'grondstoffen' - veelkleurig mediageweld - scepsis over functional food
 
17 - Gentech, het nieuwe breekijzer dat zelf afbrokkelt
Cargill, Monsanto en genetische manipulatie
genetische & taal-manipulatie - natuurlijk en nauwkeurig? - veilig? - minder bestrijdingsmiddelen? - minder honger? - geen verschil? - scheiden niet mogelijk? - samenwerkende giganten - problemen - Monsanto, gentech reus - 's werelds grootste - watertekort biedt 'zakelijke mogelijkheden' - zelfmoordzaden - met dank aan Monsanto - Franse boeren vallen McDonald's aan - tegenvallers - Europees gentech rampenplan
SLOT

18 - Is er wel een alternatief?
honger - ondervoeding - verschillende typen hongersnood - calamiteiten - armoede - overbevolking - snelle bevolkingsgroei - is er echt geen alternatief? - tv-imago - alle kleine beetjes helpen?
DOWNLOADEN EN BESTELLEN

Downloaden

Bestellen

Reageren

Bedankt

Verantwoording
Illustraties - produktie - computerhulp - uitgave - auteursrecht
 
 
 
BIJLAGEN
 
 
1 - Literatuur, adressen en links
boeken - organisaties en hun tijdschriften - Nederland - boeren Nederland - boeren wereld - bedrijfsleven
 
2 - Boeren-manifest India
land - water - rijke veestapel - zaden - schulden
 
3 - Cargill, zout & verzet
India: zout-satyagraha - Venezuela: vissers verdedigen hun lagune
 
4 - Zaad- en agrochemie-giganten
grootste zaadbedrijven - gentech zaadfirma's - grootste producenten landbouwgif - zaad-, gentech en gifreus tegelijk - fusies
 
5 - WTO en landbouw
ontstaan en achtergronden van de WTO - groei wereldhandel - landbouw en WTO - nieuwe landbouwronde - organisatie van de WTO - landbouwblokken
 
6 - Cargill - organisatie-structuur
hoofddirectie - business platforms - business units
 
7 - Cargill - overzicht activiteiten en produkten
handel - rond de landbouw - halffabrikaten voor de voedingsindustrie - voor verpakkers en supermarkt-ketens - diversen
 
8 - Cargill - financieel overzicht 1995 - 1999
 
9 - Cargill - landen waar de firma actief is
 
10 - Cargill Nederland - fabrieken en kantoren
overzicht fabrieken - overzicht kantoren - adressen fabrieken - adressen kantoren - formele eigenaren
 
11 - Cargill - in de Nederlandse supermarkt
 
12 - Geschiedenis van Cargill Nederland en België
 
*          *           *

Verder naar het eerste hoofdstuk >>
<< Terug naar het begin van de inhoudsopgave.
 
 
 


_
___