DUISTERE
MACHTEN

 

 
BIJLAGEN - Links         
 
Inhoud - Sprookje - Vernietiging boerenbestaan - Agro-economische structuur
 
Cargill - Conclusie - Verbeek - Ontwikkelingen - Slot - Bijlagen - Links
 
Bestellen/Downloaden/Reageren - Publikatielijst - dDH - Duurzaamsite - Landbouwsite - Verder >>
 
 
________    
____
 
 
LITERATUUR, ADRESSEN EN LINKS

 
BOEKEN
 
De armoedige levensvisie van het rijke Westen - milieu- en Derde Wereldproblemen: het resultaat van geestelijke monocultuur; Vandana Shiva, met bijdragen van Catharina Halkes, Gerrit Huizer en Jan Paul Smit (red.); Ten Have; Baarn, 1997.
Een serie artikelen van en over de Indiase natuurwetenschapper, milieuactiviste en filosofe Vandana Shiva. Vanuit de Gandhi-traditie pleit zij het voor een herwaardering van de traditionele landbouwtechnieken. Ook levert zij vlijmscherpe kritiek op het Westerse denken.

The Case Against the Global Economy - and for a turn toward the local; Jerry Mander and Edward Goldsmith; Sierra Club Books; San Francisco, 1996.
Een verfrissende kijk op de grote milieuproblemen van onze tijd, een heldere en veelkleurige analyse en interessante alternatieven. Vlot geschreven.

Invisible Giant - Cargill and its Transnational Strategies; Brewster Kneen; Pluto Press; Londen, 1995.
Hèt boek over Cargill. Zeer veel bedrijfskundige informatie.

Europe Inc. - regional & global restructuring and the rise of corporate power; Belén BalanyŠ, Ann Doherty, Olivier Hoedeman, Adam Ma'anit en Erik Wesselius; Pluto Press Londen en Corporate Europe Observatory (CEO), 2000.
Standaardwerk over de verschillende organisaties van het grote bedrijfsleven die achter de schermen de Europese politiek beïnvloeden.

Boeren belang - voor een sociale en ekologische organisatie van de landbouw; Herman Verbeek; Kok Agora; Kampen, 1992.
Een zeer compleet achtergrondverhaal over de fundamentele vragen die in de landbouw aan de orde zijn. Voor meer boeken van Verbeek, zie hoofdstuk 15.

 
*          *           *

Voor organisaties zie: Links
 
*          *           *

Verder naar de volgende bijlage >>
<< Terug naar het begin van deze bijlage.
 
 
 


_
___