Land en Stad
boeren-initiatief en boeren-verzet, wereldwijd
 
Maandblad - Boeken - Informatie - Archief - Publikatielijst - dDH - Duurzaamsite - Links - Verder >>  
 

________  
 
____
 
 
NB nieuw e-mailadres voor contact met auteur: jpsmit1951@gmail.com

Nieuwe website met honderden foto's

 

 
The problems for farmers worldwide are becoming worse from year to year.

Especially the situation for peasants and landless farm labourers in the countries of the South are dramatic. Loss of land and commons, migration, poverty and hunger are growing. In many villages everywhere in the South peasants are struggling for their land, water, commons and culture. They claim more economic and cultural autonomy: Peasant Autonomy. This autonomy is necessary to overcome the daily humiliation, oppression, poverty and hunger.

This website tells the stories of the village struggles in India. It also shows how the same villages go on with the development of their local peasant economy and culture. A well balanced combination of struggle and development of the rural economy and culture will be the most successful way to peasant autonomy.

The future is for the friendly economy: a small scale economy in harmony with the local social diversity, the local culture and the local natural resources.

Peasant Autonomy is not about opinions or ideology, theory or political vision. It is about the experiences of villages struggling for their autonomy, against displacement and for the prosperity of a rural economy and culture.     


 
 
Documentaire in Nederlands en Engels

 
MOEDER AARDE
een nieuwe toekomst voor kleine boeren

 
Prachtig versierde ossenkarren, opzwepende trommels, scheurende Indiase 'saxofoons' en veel gezang en dans. Vrouwen in kleurige sari's steken olielampjes op koperen schalen aan, slaan kokosnoten kapot en besprenkelen de ossen met het witte sap. Het is pongal, oogstfeest, in Jeerlapally, een dorpje in één van de armste gebieden van India. Niet voor niks is iedereen zo uitgelaten. De ergste armoede is uit Jeerlapally verdwenen; er is geen honger meer. Dat komt omdat de boerinnen en de boeren van dit dorp teruggekeerd zijn tot hun traditionele, ecologische landbouw. Die blijkt het bij nader inzien beter te doen dan de 'moderne' landbouw die in de tachtiger jaren in zwang kwam.
De boeren hoeven niet langer geld te lenen om dure 'moderne' zaden en kostbare bestrijdingsmiddelen en kunstmest aan te schaffen. Ze werken met hun eigen traditionele zaden die niet alleen gratis zijn maar ook perfect aangepast aan de moeilijke omstandigheden in dit droge gebied. Een uitgekiende combinatie van verschillende soorten graan en bonenplanten die elkaar aanvullen en beschermen voorkomt dat insectenplagen en plantenziekten kunnen toeslaan.

Moeder Aarde – een nieuwe toekomst voor kleine boeren  (documentaire NL, 30 minuten - Paul Enkelaar en Jan Paul Smit; Llink, 2007.)
Je kan de volledige documentaire bekijken met streaming, of de documentaire eerst gratis volledig downloaden. De verschillende versies zijn 120, 140 or 280 MB groot.

Mother Earth – a new future for small farmers  (documentary English, 30 minutes - Paul Enkelaar en Jan Paul Smit; Llink, 2007.)

Interview P.V. Satheesh  (director of the Deccan Development Society, 30 minutes)

DVD bestellen met documentaire in het Nederlands en Engels en een interview met P.V. Satheesh, zie: publikatielijst. Prijs 5 euro.
 
 
 
BOEKEN


Voor een overzicht van alle uitgaven - ook voor bestellen of downloaden - zie: Publikatielijst.  
 
 
   
  
Over deze website

De internetrubriek 'duurzaam/landbouw' op de website van Digitaal Den Haag is geschreven door Agri & Cultuur uit Amsterdam in de periode 2000-2004.

Het gaat over (organisaties van) boeren en landarbeiders uit het Zuiden, uit ons land en andere Westerse landen, die:
  • zich keren tegen grootschalige, industriële chemie-landbouw,
  • zich verzetten tegen grootgrondbezitters en corrupte bestuurders, tegen de WTO, het IMF, de Wereldbank en de agro-multinationals,
  • de landbouw in eigen handen proberen te houden of weer terug te krijgen en
  • alvast zelf aan de slag gegaan zijn en zich organiseren.

Ook zal je er interviews, boekbesprekingen en achtergrondbeschouwingen kunnen lezen.
 
Reacties naar: jpsmit1951@gmail.com
 
 

 
foto
De uiterwaarden bij Culemborg: al vijf eeuwen boerenland. ( meer foto's )
 
 
 
foto
Buiten melken in Friesland. ( meer foto's )
 
 
 
foto

Deze inheemse gewassen zijn opgekomen zonder een druppel water. Het is het tweede gewas in een droog gedeelte van Andhra Pradesh (Zuid-India), waar na de moesson nauwelijks regen valt. Ook is er geen irrigatie; alleen een beetje dauw 's ochtends. ( meer foto's )
 
 
 
*          *           *

Verder naar het boek: Terreinwinst >>
Ga naar de nieuwe website Peasant Autonomy - India: struggle for land, water and forest - rebuilding village culture
<<
Terug naar het begin van deze pagina.


_