DUISTERE
MACHTEN

 

 
Downloaden of Bestellen         
 
Inhoud - Sprookje - Vernietiging boerenbestaan - Agro-economische structuur
 
Cargill - Conclusie - Verbeek - Ontwikkelingen - Slot - Bijlagen - Links -
 
Bestellen/Downloaden/Reageren - Publikatielijst - dDH - Duurzaamsite - Landbouwsite - Verder >>
 
 
________    
____
 
 
DOWNLOADEN, BESTELLEN, REAGEREN, BEDANKT, VERANTWOORDING
 
 
Downloaden   -   Bestellen   -   Reageren   -   Bedankt   -   Verantwoording


 
DOWNLOADEN

Dit boek kan je hoofdstuk voor hoofdstuk lezen en printen vanaf deze website. Maar je kan het boek ook downloaden (= naar je computer toe laten sturen). Als het hele boek op je harde schijf staat (weliswaar zonder de plaatjes) kan je het in alle rust - zonder telefoonkosten - lezen met je eigen tekstverwerkingsprogramma en het hele boek in een keer printen. (Natuurlijk kan je ook een gedeelte printen).

Er zijn drie verschillende versies:
= een voor Word 97,
= een voor Word 95 en
= een 'plain text' (= tekst met zo min mogelijk codes) voor andere tekstverwerkingsprogramma's. Deze versie is minimaal gelayout.

Je kan het boek gewoon in de directory zetten waar je andere teksten in staan.

= Download WORD 97 versie (750 kB; 142 pagina's A4)
= Download WORD 95 versie (650 kB; 142 pagina's)
= Download PLAIN TEXT versie (400 kB; 131 pagina's).BESTELLEN

Maak 8 euro over op giro NL64 INGB 000 190 6373, ten name van Jan Paul Smit, te Amsterdam; onder vermelding van 'Duistere Machten'. Stuur vervolgens een e-mailtje met uw naam, postadres en 'Duistere Machten' naar: jpsmit1951@gmail.com We zenden u het boek dan zo snel mogelijk toe.
 
Voor een overzicht van alle uitgaven - ook voor bestellen of downloaden - zie: Publikatielijst.
 


REAGEREN

Heeft u opmerkingen of vragen, richt u dan tot Agri & Cultuur.
e-mail: jpsmit1951@gmail.comBEDANKT

Dit boek heb ik niet alléén geschreven. In de loop van mijn leven hebben talloze wetenschappers, schrijvers en mensen om me heen me verder geholpen met hun inzichten. En hebben deskundigen de informatie verzameld die ik in dit boek benut heb om mijn verhaal te vertellen.

Een paar van de velen wil ik hier met name noemen. Allereerst Leon van der Heijden, vriend en collega-tuinman, die hartstochtelijk betrokken is bij het wel en wee van de boeren dichtbij en ver af. Zonder zijn vragen en suggesties was dit boek drie keer eerder klaar geweest, drie keer dunner en negen keer minder interessant.

Ook de aanmoedigingen en onverbloemde kritiek van mijn vrienden Geert Ritsema en Jasper Korff had ik niet willen missen. Evenmin als het commentaar van de andere meelezers: Hans van Heijningen en Flip Vonk.

Dit boek was in deze vorm niet mogelijk geweest zonder het jarenlange speurwerk en de welwillende steun van de grote, kritische Cargill-deskundige Brewster Kneen, schrijver van onder andere Invisible Giant. Talloze malen zal je zijn naam tegenkomen in de noten.

De Limburgse boerin Maria van Hoven inspireerde me met haar zeer persoonlijk verhaal, dat ik om mocht werken tot een hoofdstuk.

Verder wil ik Willemijn van der Helm bedanken voor haar ondersteunende belangstelling en eveneens Jeroen Breekveldt van NoGen, Paul Elshof van Foodworld, Ron van Baden van SOMO, de archivarissen van de AKB, de avondmedewerkers van de VU-bibliotheek en de fotografen Thomas Schlijper en Philippe Vélez McIntyre. Ook Peter Custers van het Bangladesh People's Solidarity Centre, de enthousiaste boeren uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Max van Tilburg en Piet Brouwer, de landarbeiderszoon en Derde Wereldjournalist Jan Glissenaar, mijn collega onderzoeksjournalisten Olivier Hoedeman en Erik Wesselius en Penny Fowlers van OXFAM Groot-Brittannië.

Tenslotte ben ik zeer veel dank verschuldigd aan mijn interne Cargill-bron voor de talloze voorbeelden en details. Helaas kan ik zijn naam hier niet noemen, omdat hij bang is dan overgeplaatst te worden of zijn baan te verliezen.VERANTWOORDING

Illustraties


Omslag: Leon van der Heijden en auteur.

Drie schilderijen van Leon van der Heijden.

Hoofdstuk 3: strip van Peter de Wit uit de Volkskrant van 8 en 24 februari 2000.

Hoofdstuk 4: foto van Thomas Schlijper. (Voor meer werk van deze fotograaf zie www.schlijper.nl.)

Hoofdstuk 4: Indiase affiche, gepubliceerd in The Ecologist; september/oktober 1995; pag. 198.

Hoofdstuk 4: tekening uit Strijd om de Grond - kleine boeren in Brazilië in verzet tegen grootgrondbezitters, economische- en vele andere machten ; Jan Glissenaar; Stichting Studio 3 en vastenaktie Nederland; Montfoort en Oegstgeest, 1990.

Hoofdstuk 13: foto uit Landbouw Wereldwijd Nieuws; Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt; zonder datum, waarschijnlijk medio 1996.

Hoofdstuk 16: foto van auteur.

Hoofdstuk 17: folder Friends of the Earth, Europa.


Produktie

Drukwerk: drukkerij Kaboem, Amsterdam.
Bindwerk: handboekbinderij Cobie van der Hoeven, Amsterdam.


Computerhulp

Bas en Jeroen Smit, Lucas Meier, Boyd Noorda, Richard Sampimon en Esther Boukema.


Uitgave

Agri & Cultuur,
e-mail: jpsmit1951@gmail.com
www.ddh.nl/duurzaam/landbouw
IBAN: NL64 INGB 000 190 6373
tnv Jan Paul Smit, Amsterdam


Auteursrecht

Het auteursrecht berust bij Jan Paul Smit. Overname of vermenigvuldiging van (gedeelten van) dit boek met bronvermelding is toegestaan. Graag een exemplaar van de publikatie naar Agri & Cultuur.


 
*          *           *

Verder naar de inhoudsopgave >>
<< Terug naar het begin van dit hoofdstuk.
 
 
 


_
___