DUISTERE
MACHTEN

 

 
DEEL EEN - hoofdstuk 1         
 
Inhoud - Sprookje - Vernietiging boerenbestaan - Agro-economische structuur
 
Cargill - Conclusie - Verbeek - Ontwikkelingen - Slot - Bijlagen - Links
 
Bestellen/Downloaden/Reageren - dDH - Duurzaamsite - Landbouwsite - Verder >>
 
 
________    
____
 
 
DEEL EEN  
 
DE VERNIETIGING VAN HET BOERENBESTAAN
 
 
1 - Inleiding
opbouw
2 - Herinnering
3 - Boeren vormen het hart en de ziel van het platteland
het verhaal van een Limburgse boerin
uit de trein gevallen - 'is dit rechtvaardig?' - veertig procent onder armoedegrens - op weg naar een nieuw tijdperk - gemeentewoning - dalende melkprijs - duimschroeven - 'tucht van de markt' - hele bevolkingsgroep wegvagen
4 - 'Cargill kills'
verzet tegen de machtshonger van agro-multinationals
directe actie - KRRS - India opnieuw bezet - de grond is van degene die hem bewerkt

De stadsrand
 
 
Hoofdstuk 1
 
INLEIDING

 
Tientallen eeuwen lang heeft het boerengezinsbedrijf over de hele wereld intens met de natuur samengewerkt om iedereen gezond eten voor te zetten. Duizenden jaren lang zijn de kleine boeren - hoe geminacht vaak ook - het fundament geweest van iedere samenleving, ook van de grootste wereldrijken. Zij vormden de levende schakel tussen de natuur- en de cultuurkant van ons bestaan.

In onze tijd hebben kleine en middelgrote boeren het moeilijk, overal in de wereld, zowel in de rijke als in de arme landen. Veel bedrijven zijn al over de kop gegaan, nog meer worden met faillissement bedreigd. De gevolgen voor de boerengezinnen zijn dramatisch en het platteland verandert drastisch van karakter. Is deze ontwikkeling - hoe tragisch voor de direct betrokkenen ook - een noodzakelijk offer om de honger uit te bannen, om onze wereld welvarender te maken? Of verˇˇrzaakt zij juist de honger en de ondervoeding in de Derde Wereld en vormt zij tegelijkertijd een niet te becijferen verarming van het leven van ons allemaal, omdat we het directe, praktische contact met de natuur steeds verder verliezen? En omdat ons steeds kunstmatiger voedsel steeds minder voedzaam wordt?

Om die vragen te kunnen beantwoorden moeten we weten of de huidige ontwikkelingen in de landbouw, die op het eerste gezicht onontkoombaar lijken, misschien toch gestuurd worden. We zullen het veranderingsproces in de Westerse en Zuidelijke landbouw grondig moeten bestuderen en op zoek moeten gaan naar de verborgen mechanismen.
 

Opbouw

 Dit boek is als volgt opgebouwd: eerst komen de ervaringen en de kritiek van boeren uit het Westen en het Zuiden aan de orde. Vervolgens bekijken we de landbouw-economische structuur, waarbij onze aandacht vooral uitgaat naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, omdat dit land voorop loopt. Ook kijken we uitvoerig naar de gevolgen voor de Derde Wereld, omdat daar de meeste slachtoffers vallen en nog onvoorstelbaar veel meer dreigen te vallen.
Daarna richten we ons op de agro-multinationals * die in deze structuur onmiskenbaar een zeer grote rol spelen. Om zo concreet mogelijk voor ogen te krijgen wat er in werkelijkheid gebeurt verdiepen we ons vervolgens in één bedrijf: Cargill, de grootste en machtigste.

Dan beschrijft Herman Verbeek in een diepgravender artikel de fundamentele oorzaken van de veranderingen in de landbouw. Ook schetst hij de voorwaarden voor een alternatieve ontwikkeling.
Vervolgens bekijken we wat ons te wachten staat op het gebied van gentech en fabrieksvoedsel. Tenslotte richten we onze aandacht op de honger in de wereld en op de vraag of het wel realistisch is te streven naar een landbouw in boerenhanden.
 

*         *         *


Mijn inspiratiebron voor dit boek zijn boerinnen en boeren uit ons eigen land, uit andere Westerse landen en uit de Derde Wereld die opkomen voor het menselijke boerenbedrijf, en voor gezond en eerlijk voedsel; boerinnen en boeren die nieuwe bedrijfsvormen bedenken en uitproberen en die de strijd aanbinden met instanties en grote bedrijven. Aan hen draag ik dit boek op.

______________
 
* Een agro-bedrijf is een firma die landbouwprodukten opkoopt en verwerkt tot halffabrikaten. Vaak levert zo'n firma ook aan boeren (zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen) en bemiddelt ze bij leningen. Een agro-multinational opereert in meerdere landen. Chemische concerns die bestrijdingsmiddelen produceren, maar geen landbouwprodukten opkopen, reken ik in dit boek niet tot de agro-bedrijven, omdat ze minder diep ingrijpen in het boerenbestaan. terug

 
*          *           *

Verder naar het volgende hoofdstuk >>
<< Terug naar het begin van dit hoofdstuk.
 
 
 


_
___