koe OOG  in  OOG  met  de   VERDELGINGSMACHINE   
 
       Inhoudsopgave - Bestellen - Downloaden - Maandblad - Boeken - Archief        
 
Publikatielijst - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links
 
de mond- en klauwzeercrisis van 2001
 
________    
____
 
 
DOWNLOADEN en BESTELLEN

 
foto's - auteursrecht - uitgave - bestellen - downloaden - publikatielijst
 
 
Foto's
Dekoeien op de foto's op deze webpagina's zijn van familie Streekstra uit het dorpje Ternaard in Noordoost-Friesland. Voor meer foto's zie: Buitenmelken - een fotoreportage.
 
Auteursrecht
Het auteursrecht berust bij Jan Paul Smit. Overname of vermenigvuldiging van (gedeelten van) dit boek met bronvermelding is toegestaan. Graag een exemplaar van de publikatie naar Agri & Cultuur.
 
Uitgave
Agri & Cultuur,
e-mail: jpsmit1951@gmail.com
www.ddh.nl/duurzaam/landbouw
IBAN: NL64 INGB 000 190 6373
tnv Jan Paul Smit, Amsterdam
e-mail: jpsmit1951@gmail.com
 
Bestellen
Oog in Oog met de verdelgingsmachine is te bestellen door Euro 4,90 over te maken op bankrekening NL64 INGB 000 190 6373, ten name van Jan Paul Smit, te Amsterdam; onder vermelding van 'Oog in Oog'. Stuur vervolgens een e-mailtje met uw naam, postadres en 'Oog in Oog' naar: jpsmit1951@gmail.com We zenden u het boek dan zo snel mogelijk toe.
 
Downloaden
Dit boek staat volledig op internet en is gratis te downloaden en te printen. Downloaden in Word95 of RTF.
 
Publikatielijst
Voor een overzicht van alle uitgaven van Agri & Cultuur  zie: Bestellen - Downloaden.
 
 
*          *           *

 
<< Terug naar het begin van dit overzicht
Naar de inhoudsopgave van Oog in Oog met de verdelgingsmachine.
 
 
 
 
 


_
___