koe OOG  in  OOG  met  de   VERDELGINGSMACHINE   
 
       Inhoudsopgave - Bestellen - Downloaden - Maandblad - Boeken - Archief        
 
Publikatielijst - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
de mond- en klauwzeercrisis van 2001
 
________    
____
 
 
VOORWOORD
 
 
Waar leidt landbouw toe die onderworpen is aan de macht van de agro-industrie, de banken en de overheidsbureaucratie? Sinds de mond- en klauwzeercrisis van 2001 is dat geen vraag meer, maar een weet. Ons landbouwsysteem, landbouw in dienst van het Agro-Industrieel Complex, leidt tot het doden en vernietigen van honderdduizenden (in Engeland zelfs tot miljoenen) gezonde dieren. En ook tot ontzetting, verontwaardiging, woede, angst, machteloosheid en mateloos verdriet bij boeren en andere mensen die dieren houden.
Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen deze vernietigingsmachine in beweging brachten en draaiende hielden? Want er is niemand geweest die graag gezonde dieren wilde vernietigen. Maar het systeem vereiste het en bijna iedereen deed uiteindelijk mee, vaak met tranen in de ogen.
 
Gelukkig was er opvallend veel spontaan en indrukwekkend verzet, recht uit het hart, buiten de bestaande landbouworganisaties om. Tegenstanders organiseerden zich in talloze ad hoc-groepen en zochten contact met kritische deskundigen. Het medeleven van veel dorpsbewoners en stedelingen was 'hartverwarmend', zoals boeren telkens weer benadrukten. Dit verzet en dit medeleven in zoveel verschillende vormen heeft politici en grote landbouworganisaties onzeker gemaakt en boeren en veeliefhebbers oplettend. Bij een volgende uitbraak van een besmettelijke veeziekte zal de overheid boeren en andere dierhouders niet meer zo makkelijk kunnen overvallen. En landbouworganisaties zullen minder speelruimte krijgen.
Maar de dieren zijn nog lang niet veilig, want 'Brussel' waar de Nederlandse politici en landbouw-bobo's zich zo graag achter verschuilen, is nog steeds niet om.
 
Dit boek begint met een schets van een van de vele spontane actiegroepen. Daarna komen twee boeren en een kritische landbouwdeskundige aan het woord over de landbouw-economische structuur die de mond- en klauwzeercrisis voortgebracht heeft en over de noodzakelijke veranderingen. Het nawoord probeert de vraag te beantwoorden wat het resultaat van het verzet is. Daarna volgen een paar gedichten en nog wat extra informatie in een zevental bijlagen.
 
*          *           *

Verder naar het volgende hoofdstuk. >>
<< Terug naar het begin van dit hoofdstuk.
Naar de inhoudsopgave van Oog in Oog met de verdelgingsmachine.
 
 
 
 
 


_
___