DUISTERE
MACHTEN

 

 
Achterflap         
 
Inhoud - Sprookje - Vernietiging boerenbestaan - Agro-economische structuur
 
Cargill - Conclusie - Verbeek - Ontwikkelingen - Slot - Bijlagen - Links
 
Bestellen/Downloaden/Reageren - dDH - Duurzaamsite - Landbouwsite - Verder >>
 
 
________    
____
 
 
DUISTERE MACHTEN  
 
agro-multinationals in het boerenbestaan, de wereld, ons eten
 
 
In onze tijd hebben kleine en middelgrote boeren overal in de wereld het moeilijk, zowel in de rijke als in de arme landen. Veel bedrijven zijn al over de kop gegaan, nog meer worden met faillissement bedreigd. De gevolgen voor de boerengezinnen zijn dramatisch en het platteland verandert drastisch van karakter. Is dit - hoe tragisch voor de direct betrokkenen ook - een noodzakelijk offer om de honger uit te bannen, om onze wereld welvarender te maken? Of verˇˇrzaakt deze ontwikkeling juist de honger en de ondervoeding in de Derde Wereld en vormt zij tegelijkertijd een niet te becijferen verarming van het leven van ons allemaal, omdat we het directe, praktische contact met de natuur nog verder zullen verliezen?

Dit boek beschrijft de werking van het proces dat de kleine boeren in het nauw brengt en concentreert zich op de agro-multinationals die de ontwikkelingen richten en opstuwen. Vervolgens geeft het boek een indringende beschrijving van Cargill, het grootste en machtigste bedrijf in deze sector, dat tegelijkertijd praktisch onbekend is.

De heldere schrijfstijl, de uitgesproken visie, de vele illustratieve voorbeelden en de collage-achtige opbouw houden de aandacht gevangen en zetten aan het denken.

De auteur, Jan Paul Smit, publiceerde als milieujournalist artikelen in diverse bladen en schreef een boek over de Indiase natuurwetenschapper Vandana Shiva, die momenteel leiding geeft aan een spraakmakende landbouwcampagne in haar land.

Schrijver en politicus Herman Verbeek, die al tientallen jaren intensief betrokken is bij de ontwikkelingen in de landbouw, verleende zijn medewerking aan het boek. Hij komt met een scherpe analyse en schetst de voorwaarden om te komen tot een levensvatbare, menselijke landbouw in boerenhanden.


Bestellen
Maak 8 euro over op NL64 INGB 000 190 6373, ten name van Jan Paul Smit, te Amsterdam; onder vermelding van 'Duistere Machten'. Stuur vervolgens een e-mailtje met uw naam, postadres en 'Duistere Machten' naar: jpsmit1951@gmail.com We zenden u het boek dan zo snel mogelijk toe.
 
*          *           *

>> Ga verder naar:

<< Terug naar het begin van deze pagina.
 
 
 


_
___