Indiase boerin bij sorgumveld
 
TERREINWINST
  hoe kleine boeren uit het Zuiden
hun landbouw terugveroveren
 
Bestellen - Downloaden - Maandblad - Boeken  
 
Archief - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
 
________    
____

door Joop Landman

INHOUD
 
 
Achterflap
 
1 - Voorwoord
 
2 - Inleiding
rietsuiker -  aardapppelen -  spijsolie -  oorzaken -  toename ondervoeding -  versukkeling en desinteresse -  nieuwe regering
 
 
DEEL EEN: OP BEZOEK BIJ KLEINE BOEREN IN INDIA
 
Heel veel foto's.
 
3 - De opbouw van een lokale plattelandseconomie in de Himalaya's
protestbeweging -  cijfers -  aan het houtvuur -  winstgevende kruiden -  boomgaarden en Hollandse koeien -  principieel tegen leningen -  het gaat niet goed -  worsteling om de bossen -  noten
 
4 - Op bezoek bij de proefboerderij van Navdanya
opbloei van de biologische landbouw in India
zaadbanken op de velden -  verspreiding van de kennis -  afzet -  in actie -  optimistisch -  noten
 
5 - Een combinatie van praktische steun en veel lokale democratie
we hebben een aanpak die werkt en die gaan we gewoon verspreiden
toch een gemeenschappelijk bos -  grote doorbraak bleef uit -  federatie van bosgroepen -  geen agressieve toon -  donor-georiënteerd -  soortgelijke NGO's in heel India -  bronnen
 
6 - Vrouwenspaargroepen doen meer dan alleen geld opzij leggen
noten
 
7 - Oude wateroogst-technieken komen weer terug
poëtisch boek over de groene woestijnen van Rajasthan
kunstmatige meertjes -  noten
 
8 - Radicale boerendemocratie
Zuid-Indiase plattelandsorganisatie maakt mooie woorden waar
bijvoorbeeld Yedakulapally - fraaie woorden in praktijk gebracht - voedselhulp in eigen hand - onderwijs en onderzoek - verzet tegen grootschaligheid - verantwoording
 
9 - Een rijke en gevarieerde oogst, zonder een druppel water
boerinnengroepen uit Andhra Pradesh herintroduceren hun traditionele, lokale gewassen
'waarom zal je al die moeite doen?' -  feestelijke karavaan van ossenkarren -  insecten bestrijden zonder gif -  een levend hek -  noten
 
10 - "Wij hebben niets nieuws bedacht" interview met DDS-directeur Satheesh
bron
 
11 - Moderne landbouw in de praktijk
bronnen
 
12 - De Graanbank
een eenvoudige oplossing van het hongerprobleem
economen, bureaucraten en politici - bron
 
 
DEEL TWEE
 
'Het is een stille revolutie'
13 - Engelse deskundige over snelle toename duurzame landbouw in het Zuiden
Citaten uit een boek van Jules Pretty
sociaal leerproces - Honduras - China - India - Australië - Verenigde Staten - New York - problemen - conclusie: meer organisatie nodig - cijfers - noten - website
 
14 - Afrikaanse boerinnen en boeren lichten landbouw-voorlichters voor
boerenvernieuwers in het middelpunt zetten - mesthoop als broedmachine - ongeletterde ster-vernieuwers - zestig procent meer opbrengst door andere techniek - politiek is niet rechtlijnig - conclusie - noten
 
Een succesvol recept van de Braziliaanse landlozenbond MST:
15 - Meng biologische landbouw met een hechte sociale organisatie en gedurfde politiek actie
cijfers - boerenlandbouw - acties - succesvol recept - noten
 
 
16 - NAWOORD
De balans opmaken
veel toekomst
 
Boerin
 
 
BIJLAGEN
 
1 - India
 
2 - Enkelen van velen
 
3 - Verder lezen
websites -  boeken en tijdschriften -  downloaden of bestellen
 
4 - Organisaties
 
 
Diversen
bedankt -  auteursrecht -  bestellen -  downloaden -  uitgeverij
 
Achterflap

 
*          *           *

>> Verder naar het voorwoord.
< Terug naar het begin van de inhoudsopgave.
 
 
 


_
___