Land en Stad - Links
 
Boeken - Maandblad - Publikatielijst - Downloaden - Bestellen - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH
 
________    
____
 
organisaties en hun tijdschriften - Nederland - boeren Nederland - boeren wereld - bedrijfsleven
 
Nieuwe website met honderden foto's

 

 
The problems for farmers worldwide are becoming worse from year to year.

Especially the situation for peasants and landless farm labourers in the countries of the South are dramatic. Loss of land and commons, migration, poverty and hunger are growing. In many villages everywhere in the South peasants are struggling for their land, water, commons and culture. They claim more economic and cultural autonomy: Peasant Autonomy. This autonomy is necessary to overcome the daily humiliation, oppression, poverty and hunger.

This website tells the stories of the village struggles in India. It also shows how the same villages go on with the development of their local peasant economy and culture. A well balanced combination of struggle and development of the rural economy and culture will be the most successful way to peasant autonomy.

The future is for the friendly economy: a small scale economy in harmony with the local social diversity, the local culture and the local natural resources.

Peasant Autonomy is not about opinions or ideology, theory or political vision. It is about the experiences of villages struggling for their autonomy, against displacement and for the prosperity of a rural economy and culture.     


ORGANISATIES EN HUN TIJDSCHRIFTEN

N e d e r l a n d

Vereniging Wederzijds

Postbus 20
3417 ZG Montfoort
Tel./Fax: 0348 47 1425
E-mail: wederzijds@hetnet.nl
Tijdschrift: Contactblad
Wederzijds organiseert inspirerende reizen naar lokale organisaties van kleine boeren in verzet in Brazilië, Indonesië en India.

Omslag
Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81
5600 AB Eindhoven
Telefoon: 040-2910295
Email: omslag@omslag.nl
www.omslag.nl
Tijdschrift: ZOZ, tijdschrift voor doendenkers
Omslag verspreidt informatie over tal van kleinschalige en kritische initiatieven en acties. Zij brengt ook de gratis e-mail 'aktielijst' uit.

Greenpeace
Keizersgracht 174
1016 DW Amsterdam
Tel. 0800 422 3344
E-mail: info@ams.greenpeace.org
www.greenpeace.nl
Greenpeace voert een intensieve internationale campagne tegen genetische manipulatie.

Milieudefensie
Damrak 26
1012 LJ Amsterdam
Tel. 020 62 62 620
www.milieudefensie.nl
Milieudefensie voert een campagne voor een grotere verkoop van biologische produkten. De Europese koepel Friends of the Earth Europe, waar Milieudefensie bij aangesloten is, volgt de Europese landbouw- en voedselpolitiek kritisch. Ook verzetten de Europese koepel en tal van zusterorganisaties in het buitenland zich fel tegen gentech.

X-Y Solidariteitsfonds
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam
Tel. 020 627 9661
E-mail: xminy@xminy.nl
www.xminy.nl
XminY Solidariteitsfonds zamelt geld in voor kleine oppositiegroepen van bijvoorbeeld dienstweigeraars, milieu- en vakbondsactivisten, voorvechters van gelijke rechten voor homo's en lesbiennes of voor etnische minderheden. Het geld gaat hoofdzakelijk naar groepen in het Zuiden, maar ook groepen in Nederland of elders in Europa worden ondersteund. Daarnaast organiseert XminY debatten over hete maatschappelijke hangijzers zoals bijvoorbeeld de WTO en gentech.

Nederlands Platform Gentechnologie - NPG
Postbus 40066
ten name van NPG, kamer 211
1009 BB Amsterdam
Tel. 020 668 4085
E-mail: info@platformgentechnologie.nl
www.platformgentechnologie.nl
Met veel kennis van zaken actief tegen gentech.

CEO
Corporate Europe Observatory
Paulus Potterstraat 20
1071 DA Amsterdam
telefoon en fax: 020 612 7023
E-mail: ceo@corporateeurope.org
www.xs4all.nl/~ceo
Tijdschrift: Corporate Europe Observer
Onderzoek naar de invloed van het grote bedrijfsleven op de Europese politiek.

Guus Geurts
Onderzoeker met standpunten over liberalisering, actief binnen GroenLinks en Milieudefensie: http://guusgeurts.tripod.com Met een zeer uitgebreide lijst links.


B o e r e n - N e d e r l a n d

Boerengroep

Postbus 265
6700 AG Wageningen
Tel. 0317 410 500
www.boerengroep.nl
Kritische studenten van Landbouw-universiteit Wageningen. Leuke theatergroep.

Werkgroep Landbouw en Armoede
Zandterweg 2
5973 RC Lottum
Tel./fax: 077 463 1806

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
Postbus 816
3500 AV Utrecht
Tel. 030 276 9869
E-mail: post@najk.nl
www.najk.nl
Tijdschrift: Binder
Jonge boeren die verder kijken dan hun neus lang is.

Wervel
www.wervel.be
Belgische werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw ziet het allemaal wat breder. Aandacht voor een eerlijke prijs, biologische landbouw en landen in het Zuiden.

Ent Europa!
Actiegroep voor het toestaan van enten met veel boerenervaringen over de verschrikkelijke aanpak van mond- en klauwzeer in 2001:
www.enteuropa.nl

Platform voor vaccineren
M. van den Engel,
Platanenstraat 24,
3785 LE Zwartebroek,
telefoon: 0342 461 698,
e-mail: mvde56@compaqnet.nl
Tijdschrift: Gebundelde Krachten - platform voor aktie tegen het non-vaccinatiebeleid
Alle nummers van de nieuwsbrief zijn te vinden bij:
www.hobbydierhouder.nl
Een e-mail-abonnement is gratis.
 
Allerlei Nederlands landbouwnieuws
www.agriholland.nl,
www.ziezo.biz,
www.agrarischdagblad.nl,
www.boerderij.nl,
en www.nieuwsgrazer.nl


B o e r e n - W e r e l d
 
Farmingsolutions

Prachtige website met talloze succesverhalen over duurzame landbouw uit alle continenten. Een duidelijk achtergrondverhaal en verwijzingen naar degelijke rapporten en deskundige kritische organisaties ontbreken niet. De website is een gezamenlijke onderneming van Greenpeace, Ileia (organisatie op het gebied van duurzame landbouw) en Oxfam (ontwikkelingshulp) en de beschreven projekten zijn goed voor zowel het milieu als de kleine boeren in het Zuiden.
www.farmingsolutions.org
 
Third World Network
228 Macalister Road
10400 Penang
Maleisië
Tel. 00 60 4 226 6159
Fax: 00 60 4 226 4505
E-mail: twn@igc.apc.org
www.twnside.org.sg
Tijdschrift: Third World Resurgence
Netwerk van toonaangevende maatschappijkritische intellectuelen uit de Derde Wereld, o.a. Martin Khor en Vandana Shiva.
 
Devinder Sharma
Scherpe analyses van Indiase journalist en deskundige op het gebied van landbouw en honger.
www.dsharma.org
 
DDS
Deccan Development Society uit Andhra Pradesh; werkt veel met Dalitvrouwen en gaat uit van een radicale boerendemocratie.
www.ddsindia.org.in
 
MST, Brazilië
De succesvolle landlozenorganisatie uit Brazilië: MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
E-mail: semterra@mst.org.br
www.mstbrazil.org

Bangladesh People's Solidarity Centre
Postbus 40066
1009 BB Amsterdam
Tel. 020 693 7681
E-mail: bpsc@xs4all.nl
Tijdschrift: Samachar
Zeer goede contacten met boerinnenorganisaties, landlozen, kleine boeren en landbezetters in Bangladesh.

Kilusan ng Magbubukid ng Pilipinas - KMP
Peasant Movement of the Philippines
E-mail: kmp@quickweb.com.ph
www.geocities.com/kmp_ph
Actieve organisatie van kleine boeren in de Filippijnen met een radicale visie.

Confédération Paysanne
www.confederationpaysanne.fr
Zeer actieve, radicale en bij het Franse publiek geliefde organisatie van kleine boeren.

IUF
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations.
E-mail: iuf@iuf.org.
www.iuf.org.uk/en
Veel informatie over acties van land- en plantagearbeiders in de Derde Wereld.
 
Research Foundation for Science, Technology and Ecology

A-60 Hauz Khas
New Delhi - 110 016
India
Tel. 00 91 11 696 8077 / 685 3772
Fax. 00 91 11 685 6795 / 462 6699
e-mail: rfste@ndf.vsnl.net.in of vshiva@vsnl.com
www.vshiva.net
Tijdschrift: Bija, the seed - a quarterly monitor on Biodiversity, Biotechnology and Intellectual Property Rights.
Veel informatie over de 'Quit India'-campagne en de herwaardering van traditionele, kleinschalige landbouwtechnieken. Centrale figuur in deze organisatie is Vandana Shiva. (Zie hoofdstuk 4 van het boek 'Duistere Machten'.)

IATP
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) heeft een fantatstische website over globalisering en landbouw; erg uitgebreid en ook wel erg technisch.
2105 First Avenue South
Minneapolis
MN 55 404 Verenigde Staten
telefoon: 00 1 612 870 0453
fax: 00 1 612 870 4846 www.iatp.org Je kan je gratis abonneren op allerlei e-maillijsten.
 
ETC group
Voorheen: RAFI: Rural Advancement Foundation International
478 River Avenue,
Suit 200
Winnipeg MB R3L 0C8
Canada
Tel. 00 1 204 453 5259
E-mail: ???
www.etcgroup.org
ETC volgt de agro-reuzen op de voet. Scherpe analyses, creatieve taal.

GENET
European NGO Network on Genetic Engineering
Reinhäuser Landstr. 51
D - 37083 Göttingen
Duitsland
Tel. 00 49 551 770 1672
E-mail: genet@agoranet.be
www.gene.ch
Fantastische databank over gentech: tot op de laatste dag bijgewerkt, zeer uitgebreid, makkelijk toegankelijk en snel.

Seedling - the quarterly newsletter of Genetic Resources Action INternational (GRAIN)
Girona 25, pral.,
E-08010 Barcelona
Spanje
telefoon: 00 34 9330 11 381
fax: 00 34 9330 11 627
E-mail: grain@grain
www.grain.org
Internet-tijdschrift met grondige analyses van landbouwvraagstukken.

Appropriate Technology,
waarin opgenomen International Agricultural Development.
Tijdschrift met veel informatie over landbouwproblemen in de Derde Wereld. In te zien in de tijdschriftenzaal van de bibliotheek van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Mauritskade 63,
1092 AD Amsterdam,
telefoon: 020 568 8711,
e-mail: library@kit.nl
www.kit.nl
Er staan daar nog vele andere interessante tijdschriften.

The Ram's Horn
Brewster and Cathleen Kneen
S-6, C-27, R.R. 1, Sorrento BC
VOE 2WO Canada
Tel./fax: 00 1 250 675 4866
E-mail: ramshorn@ramshorn.bc.ca
www.ramshorn.bc.ca
Tijdschrift: The Ram's Horn - a monthly newsletter of food system analysis.
Nieuwtjes over Cargill en andere agro-giganten en beschouwende achtergrond-artikelen.

The Ecologist
E-mail: ecologist@gn.apc.org
www.theecologist.org
Radicaal milieutijdschrift met veel aandacht voor de Derde wereld.


B e d r i j f s l e v e n

Cargill

www.cargill.com
www.cargill.nl

Monsanto
www.monsanto.com

American Soybean Association
www.amsoy.org
Organisatie van grote Amerikaanse sojaboeren.

Berichten Buitenland - nieuwsbrief voor de Nederlandse agribusiness
Uitgave van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Directie Industrie en Handel
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
tel. 070 378 4064
www.minlnv.nl/infomart/nwsbrief/bb
Tijdschrift met zeer veel concrete informatie over liberalisering en schaalvergroting in de landbouw en de verwerkende industrie in de hele wereld. Het blad is gratis voor journalisten.

Food and Agri Research
Uitgave van Rabobank International. Zeer veel interessante artikelen en rapporten over allerlei landen.
www.rabobank.com/far

vmt
Tel. 030 635 8551
E-mail: vmt@keesing.nl
www.vmt.nl
vmt staat voor VoedingsMiddelenTechnologie. Het blad beschrijft alle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatig eten, plus alle problemen waar de voedingsindustrie mee worstelt. In te zien bij het documentatiecentrum van de Alternatieve Konsumentenbond, Amaliastraat 5, 1052 GM Amsterdam, tel. 020 686 3338. Eerst bellen voor een afspraak. Het blad is ook te vinden bij de Centrale Openbare Bibliotheek op de Prinsengracht in Amsterdam.
 
*          *           *

Reacties naar: jpsmit1951@gmail.com
 
 
<< Terug naar het begin van dit overzicht.
 
 
 


_
___