Peace Office Outpost
POO predstavljanje grada i zemlje


Setnja - od centra do novog POO apartmana
Sarajevski ratni tunel - muzej Ekoloska konferencija u Banjoj Luci
Ekolosko selo u Republici Srpskoj
Kolektiv Multimedijalna inicijativa za akciju u kulturi
POO spavaona
DIA CD ROM o Banjoj Luci
Mirovna radionica, u organizaciji maticne organizacije POO-a
Cvjetni tepih, Knjiga o projektu "Hrasno" - Amsterdam City Link
O snimanju filmova u BiH
Skola u Tinji
Na obalama Miljacke
Naselje Hrasno i okolica
Vatrogasna brigada Sarajevo
G.R.A.S .gradsko preduzece za javni prevoz.
International Council of Volantirely Agencies - Medjunarodno vijece volonterskih organizacija
Dobrinja naselje pored aerodroma
Euroclub Dobrinja
Holandsko promisljanje
Starci u BiH
Crailo, izbjeglicki centar u Holandiji
Pijacni barometar zivota
Slab vid
Schuler Helfen Leben, njemacka studentska organizacija
HCA Tuzla