Internacionalno vijece dobrovoljackih drustava
 

    ICVA je osnovana 1962 i predstavlja nezavisno medjunarodno udruzenje nevladinih i neprofitnih organizacija. Sa sjedistem u Zenevi, Svicarska, obezbjedjuje jedinstveni globalni forum za dobrovoljne organizacije sa Sjevera, Juga, Istoka i zapada; forum gdje se mogu  sastati da razmjene poglede, ucestvuju u strategija zajednickog nastupanja, koordiniraju akcije i iskuju djelotvorno partnerstvo kroz kulture i drustva sa razlicitim nivoima i oblicima razvijenosti. ICVA podrzava rad dobrovoljnih organizacija u principu i svojih clanova posebice, uticuci na nacionalne i internacionalne politike, zauzimajucI se na zastiti izbjeglica i raseljenih lica.
Ovi napori ukljucuju takve aktivnosti kao sto su:
- Kreiranje i podrska mehanizama za razmjenu informacija i zajednicku politiku izedju NGO, kao sto je NGO vijece i nacionalni NGO forum u Sarajevu, NGO parlament gradjana u Tuzli i NGO forum u Banja Luci;
- Obucavanje i tehnicka asistencija nacionalnim nevladinim organizacijama, jednim dijelom kroz nasu administraciju EC PHARE program malih novcanih darova, da bi se povecale njihove individualne i kolektivne sposobnosti:
- Unaprijedjivanje i kreiranje prikladnih zakona vezanih za rad nevladinih organizacija koji ce podrzavati a ne onemogucavati puni razvoj zivog NGO sektora u BIH.
- Olaksavanje koherentnog zajednicko polja kontakta za nevladine organizacije sa glavnim institucijama kao sto su UNHCR, OHR, Svjetskom bankom, domacim vladinim institucijama i snagama za odrzavanje mira;
- Odrzavanje i izdavanje najsazetijeg indeksa humanitarnih i organizacija za razvoj koje djeluju u BIH (ICVA direktorij); i
- Obezbijedjivanje kljucnih usluga NGO zajednici kao sto su sistem za upozoravanje kada je bezbjednosst ugrozena i humanitarne identifikacione kartice, koje su formalno bile podrzane od UN.