Indiase boerin bij sorgumveld
 
TERREINWINST
  hoe kleine boeren uit het Zuiden
hun landbouw terugveroveren
 
Inhoudsopgave - Bestellen - Downloaden - Maandblad - Boeken  
 
Archief - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
 
________    
____

door Joop Landman

BIJLAGE 3 - VERDER LEZEN
 
 
websites -  boeken en tijdschriften -  downloaden of bestellen
 
Websites
 
www.farmersolutions.org
Een prachtige website met talloze succesverhalen over duurzame landbouw uit alle continenten. Een duidelijk achtergrondverhaal en verwijzingen naar degelijke rapporten en deskundige kritische organisaties ontbreken niet. De website is een gezamenlijke onderneming van Greenpeace, Ileia (organisatie op het gebied van duurzame landbouw) en Oxfam (ontwikkelingshulp) en de beschreven projecten zijn goed voor zowel het milieu als de kleine boeren in het Zuiden.
 
www.ddh.nl/duurzaam/landbouw
Website 'Land en Stad' over (organisaties van) boeren en landarbeiders uit het Zuiden, uit ons land en andere Westerse landen, die:
= zich keren tegen grootschalige, industriële chemie-landbouw,
= zich verzetten tegen grootgrondbezitters en corrupte bestuurders, tegen de WTO, het IMF, de Wereldbank en de agromultinationals,
= de landbouw in eigen handen proberen te houden of weer terug te krijgen en
= alvast zelf aan de slag gegaan zijn en zich organiseren.
Met veel links.
De verschillende boeken en tientallen artikelen en fotožs zijn gratis te downloaden.
 
www.indianet.nl
Fraaie website van de Landelijke India Werkgroep. Heel veel kritische informatie over dit land.
 
 
Boeken en tijdschriften
 
1. Agri-Culture - reconnecting people, land and nature; Jules Pretty; Earthscan; Londen, 2002.
Een leesbaar en kleurig boek van Jules Pretty, expert op het gebied van duurzame landbouw. Volgens hem staan aan de vooravond van een landbouwrevolutie. De kern van het boek bestaat uit talloze voorbeelden van geslaagde boerenlandbouwprojecten uit het Zuiden en het Westen. Daaromheen staan allerlei beschouwende opmerkingen, ook over de grote problemen van de huidige landbouw. Zodoende is het boek tegelijkertijd praktisch en concreet en heeft het eveneens de nodige diepgang. Zie hoofdstuk 13.
 
2. Farmer Innovation in Africa - a source of inspiration for agricultural development; Chris Reij en Ann Waters-Bayer (redactie); Earthscan; Londen, 2001; te leen bij het Tropeninstituut (KIT) te Amsterdam.
Dit boek zet boerenvernieuwers uit Afrika in het zonnetje. Het geeft veel voorbeelden hoe kleine en middelgrote boeren uit verschillende landen met weinig geld grote resultaten bereiken. Het boek beschrijft hoe landbouwvoorlichtingsdiensten met hen in contact kunnen komen, hun kennis kunnen verspreiden en tegenwerking van de lokale bureaucratie kunnen vermijden. Zie hoofdstuk 14.
 
3. The Waste Land - making of grass-roots leaders; Nandita Roy; Seva Mandir en National Foundation for India; Udaipur en New Delhi, 2003.
Dit boek bestaat uit een lange serie heldere interviews met lokale kleine boeren die zich inzetten voor grote veranderingen in hun dorp in de West-Indiase deelstaat Rajasthan. Het geeft een goed gedocumenteerd beeld van de enorme worsteling die op het platteland plaatsvindt en van de stimulans die van een goede NGO kan uitgaan. Zie hoofdstuk 5.
 
4. 'Devolution as a threat to democratic decision-making in forestry? Findings from three states in India'; Madhu Sarin, Neera M. Singh, Nandini Sundar en Ranu K. Bhogal; hoofdstuk uit het boek Local Forest Management - the impacts of devolution policies; David Edmunds en Eva Wollenberg (redactie); Earthscan; Londen, 2003; pagina 55 en volgende.
Zeer gedetailleerde informatie over bosgroepen in de Himalaya's, gebaseerd op uitvoerig lokaal onderzoek; ook historische achtergrond. Zie hoofdstuk 3.
 
5. Shining India? - economic liberalization and rural poverty in the 1990s; Anders Riel Müller en Raj Patel; Food First - Institute for Food and Development Policy; mei 2004. Downloaden bij www.foodfirst.org.
Een zeer gedegen en goed leesbaar rapport over armoede en honger op het platteland van India in de jaren van het neo- liberalisme. Zie hoofdstuk 2.
 
6. The Mirage of Market Access - how globalisation is destroying farmers lives and livelihoods; Vandana Shiva, Afsar H. Jafri en Kunwar Jalees; Navdanya/Research Foundation for Science, Technology and Ecology; New Delhi, september 2003.
Rapport met heel veel gedetailleerde informatie over de invloed van de handelsliberalisering op de Indiase landbouw. Soms wat chaotisch. Zie hoofdstuk 2.
 
7. De Armoedige Levensvisie van het Rijke Westen - milieu- en Derde- Wereldproblemen: het resultaat van geestelijke monocultuur; Vandana Shiva, met bijdragen van Catharina Halkes, Gerrit Huizer en Jan Paul Smit (redactie); Uitgeverij Ten Have; Baarn, 1997.
Dit boek bevat een serie artikelen van en over Vandana Shiva. Deze Indiase atoomgeleerde, filosofe en milieuactiviste geeft al jarenlang leiding aan een spraakmakende campagne voor landbouw in boerenhanden. In de artikelen gaat zij op zoek naar de diepere oorzaken van de problemen in het boerenbestaan. Volgens haar is de wortel van het kwaad de Westerse kijk op het leven, waar nauwelijks plaats is voor de uitbundige diversiteit van de natuur en de sociale verbanden. Shiva is tevens de drijvende kracht achter de Indiase organisatie Navdanya die zoveel mogelijk inheemse variëteiten van voedselgewassen bewaart en opnieuw introduceert. Zie hoofdstuk 4.
 
8. Duistere Machten - Cargill en andere agro-concerns bedreigen de boeren, de wereld, ons eten; Jan Paul Smit m.m.v. Herman Verbeek; Agri & Cultuur; Amsterdam, 2000.
Dit boek laat zien hoe de schaalvergroting in de landbouw zowel boeren in het Westen als in de Derde Wereld in het nauw brengt. Het concentreert zich op de agromultinationals die de ontwikkelingen richten en opstuwen. Vervolgens beschrijft het de firma Cargill, het grootste en machtigste bedrijf in deze sector, die tegelijkertijd praktisch onbekend is.
 
9. India Nu
Tijdschrift van de Landelijke India Werkgroep over allerlei aspecten van Indiase samenleving - met speciaal aandacht voor de armen. Voor een abonnement kan je de werkgroep bellen: 030 232 1340. Website: www.indianet.nl.
 
10. Down to Earth
Prettig leesbaar en kritisch Indiaas tijdschrift, met speciale interesse voor milieukwesties. Website: www.downtoearth.org.in.
 
11. Economic and Political Weekly
Zeer gedegen Indiaas tijdschrift met geregeld artikelen over landbouwzaken. Website: www.epw.org.in.
 
 
Downloaden of bestellen
 
Het boek Terreinwinst is te bestellen door 6 Euro over te maken op giro 190 6373, ten name van Jan Paul Smit, te Amsterdam; onder vermelding van 'Terreinwinst'. Stuur dan een e-mailtje met uw naam, postadres en 'Terreinwinst' naar: jpsmit@xs4all.nl We zenden u het boek dan zo snel mogelijk toe.

Boek 5 is gratis en volledig te downloaden bij www.foodfirst.org.
 
De boeken 7 en 8 staan volledig op internet en zijn gratis te downloaden bij www.ddh.nl/duurzaam/landbouw. Zie: Publikatielijst

Ze zijn ook te bestellen door het juiste bedrag over te maken op giro 190 6373, ten name van Jan Paul Smit, te Amsterdam; onder vermelding van het juiste trefwoord. Stuur dan een e-mailtje met uw naam, postadres en het goede trefwoord naar: jpsmit@xs4all.nl We zenden u het boek dan zo snel mogelijk toe.
Boek 7; bedrag 5,50 euro; trefwoord 'Shiva'.
Boek 8; bedrag 8 euro; trefwoord 'Duistere Machten'.

 
*          *           *

>> Verder naar de laatste bijlage.
< Terug naar het begin van deze bijlage.
<< Terug naar de vorige bijlage of naar de inhoudsopgave.
 
 
 


_
___