koe OOG  in  OOG  met  de   VERDELGINGSMACHINE   
 
       Inhoudsopgave - Bestellen - Downloaden - Maandblad - Boeken - Archief        
 
Publikatielijst - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
de mond- en klauwzeercrisis van 2001
 
________    
____
 
 
BIJLAGE B  -  DE ZIEKTE
 
 
Mond- en klauwzeer is een veeziekte die al sinds mensenheugenis voorkomt. Het is het beste te vergelijken met een flinke griep. Koeien zijn er een dag of drie, vier behoorlijk beroerd van. Ze hebben hoge koorts en krijgen blaren op de tong, zodat ze op gegeven moment moeilijk kunnen eten en gevoerd moeten worden. Ook krijgen ze blaren op de poten, zodat ze lastig kunnen staan en gaan 'trippelen' van de pijn. Twee à drie procent van de koeien sterft aan de ziekte. Bij varkens gaat het om zo'n tien procent. Jonge dieren sterven eerder aan de ziekte. 21 Kortom, mond- en klauwzeer, of tongblaar, is een nare ziekte voor de beesten. Ook voor de boeren, want de melkgift stopt voor langere tijd. Na de ziekte zijn de beesten resistent tegen mond- en klauwzeer, althans voor de variant die ze zo juist doorstaan hebben.
 
In tal van landen komt mond- en klauwzeer voor. In de periode augustus 1999/maart 2001 waren er ruim duizend officieel geregistreerde uitbraken, verspreid over 26 landen, in alle continenten, behalve Noord-Amerika en Australië. 22 Er bestaan zeven verschillende stammen en in totaal zeventig varianten. 23
Om de verspreiding van de ziekte te voorkomen is het niet verstandig om dieren van bedrijven in de omgeving af te gaan maken (het zogenaamde 'ringruimen'). Volgens de mond- en klauwzeer-expert Simon Barteling hebben we van de mond- en klauwzeercrisis in Nederland "in de eerste plaats geleerd dat in een veedicht gebied als de Veluwe het massale ringruimen niet werkt. Zelfs na de uitbreiding van de ring van een tot twee kilometer verminderde het aantal uitbraken niet. (..) We hebben ook wederom kunnen constateren dat vaccinatie beschermt. (..) Een paar dagen na de laatste vaccinatie hadden we binnen het entgebied het laatste MKZ- geval. (..) Dat de gevaccineerde dieren vervolgens alsnog zouden moeten worden geruimd, berust op een akelig misverstand." 24
 
Uruguay kampte in 2001 met een mond- en klauwzeerepidemie, vergelijkbaar met die in Engeland. Een vervoersbeperking voor vee en een massale inenting van de ongeveer tien miljoen runderen, was voldoende om de ziekte snel onder controle te krijgen. De ingeënte dieren mochten gewoon blijven leven. 25
 
De ziekte komt meestal op een boerderij binnen via een ziek dier, of via een voertuig of persoon dat het virus bij zich draagt omdat het op een bedrijf is geweest waar de ziekte heerst. Vandaar dat het noodzakelijk is het vervoer van dieren stop te zetten en er vooral voor te zorgen dat zo min mogelijk mensen van het ene bedrijf naar het andere gaan.
Bij een 'ruiming' zijn er twintig tot veertig mensen bezig op een boerderij, met een heel stel vrachtwagens, die vervolgens weer naar een andere boerderij gaan. Dat is de reden dat 'ruimen' de ziekte niet indamt, maar juist verspreidt.
Enten kan een kleine ploeg doen, zonder veel voertuigen. Het beste is om bij het enten tegelijkertijd van de buitenkant van de ring naar binnen te werken en van binnen naar buiten. Als je van de buitenkant van de ring naar binnen werkt, is de kans op besmetting gering. De ploeg die van binnen naar buiten werkt, om de dieren op de meest bedreigde boerderijen zo snel mogelijk te vaccineren, moet zich telkens zeer zorgvuldig ontsmetten. Omdat enten niet veel tijd kost, kan een heel gebied snel afgewerkt worden.
 
Barteling vindt het geen goed idee heel Europa te enten. "Vaccineren doe je tegen een ziekte die een voortdurende dreiging vormt. Dat doet MKZ niet. We hebben het feitelijk zo'n tien jaar met succes buiten de deur weten te houden. Bovendien, tegen welk type moet je vaccineren? (..) Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat er tegen alle stammen voldoende krachtige vaccins beschikbaar zijn. Dat is behoorlijk afgedekt door de Europese vaccin-banken. Ook de Europese fabrikanten beschikken over een breed scala aan vaccinstammen.
Als bij een uitbraak deze vaccins tijdig en zorgvuldig worden ingezet, tezamen met vervoersverboden en andere inperkende maatregelen (bijvoorbeeld ten aanzien van besmette en contactbedrijven) is MKZ een goed te bestrijden infectieziekte, die niet het hele openbare leven hoeft te ontwrichten." 26
 
Noten

21. Ruimen, tien keer erger dan ik dacht - MKZ het boerenverhaal; Hans Siemes; Elsevier; Doetinchem 2001; pagina 14. 
terug
22. Volgens een telling van de FAO (Food and Agriculture Organisation, de Wereld Voedselorganisatie van de Verenigde Naties) in Ruimen, tien keer erger dan ik dacht - MKZ het boerenverhaal; Hans Siemes; Elsevier; Doetinchem 2001; pagina 13. terug
23. Idem. terug
24. 'Lessen en toekomst MKZ-bestrijding' in Gebundelde Krachten - platform voor actie tegen het non- vaccinatiebeleid; S. Barteling; Nieuwsbulletin nr. 4; januari 2002. terug
25. Points to consider in the prevention, control and eradication of FMD; Dr. Paul Sutmoller and Dr. Simon Barteling; zonder datum; punt 41; en 'Brazilië ontdekt weer vier MKZ-gevallen'; Agrarisch Dagblad; 22 mei 2001. terug
26. 'Lessen en toekomst MKZ-bestrijding' in Gebundelde Krachten - platform voor actie tegen het non- vaccinatiebeleid; S. Barteling; Nieuwsbulletin nr. 4; januari 2002. terug
 
*          *           *

Verder naar de volgende bijlage. >>
<< Terug naar het begin van deze bijlage.
Naar het overzicht van de bijlagen.
Naar de inhoudsopgave  van Oog in Oog met de verdelgingsmachine.
 
 
 
foto koe  
 


_
___