koe OOG  in  OOG  met  de   VERDELGINGSMACHINE   
 
       Inhoudsopgave - Bestellen - Downloaden - Maandblad - Boeken - Archief        
 
Publikatielijst - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
de mond- en klauwzeercrisis van 2001
 
________    
____
 
 
BIJLAGE C  -  LTO
 
 
Boeren uit de gebieden waar de dieren afgemaakt zijn hebben geen goed woord over voor de grote boerenorganisatie LTO. Ze voelen zich in de steek gelaten en verraden. Ze zijn vooral bijzonder kwaad en teleurgesteld over het advies van deze organisatie aan minister Brinkhorst om het geënte vee toch maar af te laten maken.
 
Boerin Annie van Niersen uit Nijbroek: "Het meest boos ben ik nu op LTO-voorzitter Doornbos. De afgelopen dagen wilde ik het nog niet geloven, maar na gisteravond is het duidelijk dat hij niets meer is dan een loopjongen van minister Brinkhorst." 27+
Terwijl boeren uit Gelderland met de GLTO (regionale afdeling van de LTO) zaten te vergaderen over hoe het verder moest met de geënte dieren verklaarde de LTO-voorzitter op de televisie dat het vee beter afgemaakt kon worden vanwege de export. 28 Melkveehouder Harry Schutte uit Twello: "Voorzitter Jos Roemaat van de GLTO wist in die bijeenkomst al dat het advies 'ruimen' zou zijn. Dat heeft hij later ook toegegeven. Het is kwalijk dat zoiets kan gebeuren. Als boer word je toch een rad voor de ogen gedraaid. Je kunt je eigen mensen niet eens vertrouwen. Dat heeft veel kwaad bloed gezet." 29 Als het boerengezin Jansen uit Terwolde via het journaal hoort dat de LTO kiest voor het afmaken van alle dieren in de Driehoek (Zwolle-Apeldoorn-Deventer) zijn ze woedend. Zoon Jarik: "Want hoe kan onze organisatie, die onze belangen behartigt, dit nou zeggen. Volgens hen moesten wij denken aan het belang van heel Nederland en daarom moeten de runderen ook geruimd worden. 30+ Maar hier kunnen wij het toch echt niet mee eens zijn. We hebben het hier wel even over onze koeien. Waar lief en leed mee is gedeeld, waar al meer dan tachtig jaar fokkerij- geschiedenis in ligt, waar al drie generaties mee hebben geboerd. Dan doet het toch ongelooflijk veel pijn dat zo'n organisatie je de nekslag geeft. Brinkhorst heeft hier natuurlijk handig op ingespeeld en heeft 'op advies' van de LTO het ruimen voortgezet. (..) Toen hebben we met de boeren in de Driehoek een actiecomité opgericht, dat voor de getroffen melkveehouders opkwam." Vader Dick: "Dat onze eigen LTO dit beleid steunt, ervaren wij als regelrecht verraad." 31
De volgende dag al protesteerde het actiecomité uit de Driehoek met trekkers in Deventer bij het GLTO-gebouw, waar toen LTO-voorzitter Doornbos op bezoek kwam. Jarik Jansen: "We vroegen uitleg aan Doornbos en Roemaat (voorzitter GLTO) over hun beslissing om al het vee te laten afmaken in de Driehoek. De veehouders konden een boel frustratie kwijt en we kregen een slap verhaaltje ervoor terug. Want besluiten om de dieren af te maken hadden ze al wel bedacht, maar hoe het daarna verder moest met de getroffen veehouders, wisten ze ons nog niet te vertellen. Kortom, ze hadden hun mond al veruit voorbij gepraat en lieten ons met de brokken zitten. Maar als volleerde politici hebben ze onze argumenten afgewezen en naast hen neergelegd en hebben ze vaak gedacht 'laten we maar net doen of we doof zijn'. Dus botsten de boeren tegen een muur op, waar redelijkheid en billijkheid ver te zoeken waren, de hele MKZ-crisis lang." 32
 
Zonder blikken of blozen verklaart LTO-man Roelof Bos een paar maanden later: "Als LTO-landelijk en regionaal hebben we vanaf het begin zwaar ingezet op die wijziging van het beleid (van het afmaken van gezonde dieren). (..) Als LTO zullen we keihard blijven knokken voor dat andere beleid, net zolang tot er bij de Europese politiek draagvlak is voor verandering. 33
 
Het actiecomité uit de Driehoek heeft een enquête gehouden onder boeren waarvan de overheid het vee afgemaakt en vernietigd heeft. 149 boeren deden mee. Daarvan verklaarde bijna 90 procent dat ze helemaal geen steun ontvangen hadden van de LTO. Bijna 55 procent had helemaal geen steun gehad van de GLTO en bijna 35 procent slechts weinig steun. 34 Het actiecomité komt tot de slotsom: "Het gebrek aan steun van de belangenbehartigings-organisaties voor boeren, LTO en GLTO, is schokkend."
Hans Siemes, schrijver van een goed gedocumenteerd boek over de mond- en klauwzeercrisis concludeert dat "door de overheid maar ook door de eigen vertegenwoordigers van LTO en GLTO niet of onvoldoende naar de direct betrokkenen geluisterd werd. Als belangrijkste partij werd er over en zonder hen beslist. Hun verhaal kwam maar zijdelings aan bod. De betrokken boerengezinnen moesten zich bundelen in een hulpgroep en een actiecomité om aandacht te krijgen voor hun opvattingen en wensen." 35
Het is dan ook niet verwonderlijk dat honderden leden hun lidmaatschap van de LTO opzegden. 36
 
Noten
27+. 'Ik zou Doornbos de oren willen wassen' in Trouw; Annie van Niersen en Perry Feenstra; 12 april 2001. Annie van Niersen in Vee & Gewas van 26 mei 2001: "Het is makkelijker om letterlijk en figuurlijk afstand te houden. Dat doet Doornbos van LTO ook. Had hij maar een familielid in deze regio. Dan zou het wel tot hem doordringen hoe erg het is. Nu is hij de flessehals waar alles op stuk loopt. LTO heeft de contacten met de bewindslieden in
Den Haag. Doornbos zal het moeten overbrengen (..) Naar actieleiders en actiecomités wordt niet geluisterd." terug
28. Ruimen, tien keer erger dan ik dacht - MKZ het boerenverhaal; Hans Siemes; Elsevier; Doetinchem 2001; pagina 43, 50, 88. terug
29. Idem, pagina 58, 59. terug
30+. Minister Brinkhorst twijfelde of hij de runderen wel of niet in leven zou laten; de schapen en varkens moesten er so-wie-so aan geloven. 
terug
31. MKZ-verslag maatschap Jansen;
Jarik Jansen; schoolwerkstuk; Terwolde; augustus 2001; pagina 3, 4 en 5. terug
32. Idem, pagina 6. terug
33. Tongblier - de crisis van 2001; Wiebe Dijkstra (redactie); Stichting Werkgroep MKZ Fryslân; Buitenpost, 2001; pagina 119 en 120. 
terug
34. Ruimen, tien keer erger dan ik
dacht - MKZ het boerenverhaal; Hans Siemes; Elsevier; Doetinchem 2001; pagina 77, 106 en 108. terug
35. Idem, pagina 11. terug
36. = Idem, pagina 67. terug
= 'LTO: besluitvorming moet zorgvuldig en duidelijk zijn' in het Agrarisch Dagblad; Gerard ter Horst; 21 maart 2002.
= Zie ook opmerkingen van Jolanda Streekstra in hoofdstuk 2 en Herman Verbeek in hoofdstuk 5 en verder noot 5+ en noot 10+.
 
*          *           *

Verder naar de volgende bijlage. >>
<< Terug naar het begin van deze bijlage.
Naar het overzicht van de bijlagen.
Naar de inhoudsopgave  van Oog in Oog met de verdelgingsmachine.
 
 
 
foto koe  
 


_
___