Land en Stad - Maandblad
  maart 2001
Duistere Machten - Archief - Overzicht maart - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
________    
____
 


Overzicht - maart 2001


 
 

VS, JAPAN EN CHINA ONDERGRAVEN
WTO-LANDBOUWAFSPRAKEN
 
 
Nederlandse diplomaten waarschuwen voor maatregelen en plannen van de Verenigde Staten, China en Japan die haaks staan op afspraken die in WTO-verband gemaakt zijn voor landbouwprodukten. Zo meldt Jan Groeneveld landbouwdeskundige van de Nederlandse ambassade in Washington dat de Amerikaanse regering tegen alle afspraken in besloten heeft melkveehouders inkomenstoeslagen te geven. Volgens hem lijken deze toeslagen "vanuit de gezichtshoek van de WTO" niet meer te voldoen aan de regels. Hij acht het raadzaam de "verdere ontwikkelingen in het Amerikaanse zuivelbeleid te blijven volgen."
 
Volgens Rieks Toxopeus, van de ambassade in Tokyo, is de Japanse regering van plan "de deur te sluiten" voor de import van rijst. Terwijl in WTO-verband juist afgesproken is de invoerbelemmeringen van jaar tot jaar te verminderen. Deze afspraken zijn volgens de huidige regering 'een fout' van een vorig kabinet. Volgens Toxopeus "zal er in een later stadium zeker tegenwind komen" van andere landen.
 
Ook op de ambassade in Peking maakt men zich zorgen. Landbouwdeskundige M. Olde Monnikhof verklaart over de landbouwparagraaf van het nieuwe vijfjarenplan (2001-2005): "Plannen voor verhoging van steun en protectie van de landbouw lijken in te gaan tegen de verdere liberalisering met het oog op toetreding tot de WTO."
 
Het lijkt erop dat het makkelijker is een handtekening te zetten onder WTO-landbouwakkoorden, dan ze in eigen land uit te voeren. Groeneveld, van de ambassade in Washington: "De Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren een verdomd slecht voorbeeld gegeven." Zij hebben veel meer overheidsgeld in de landbouw gestoken als afgesproken was. "En die uitgaven gaan zeker nog omhoog".
De VS-regering houdt bij hoog en bij laag vol dat de extra geldstroom de Amerikaanse landbouwprodukten niet kunstmatig goedkoop maakt, omdat het geld rechtstreeks naar boeren gaat die het moeilijk hebben. Toch kan Groeneveld zich voorstellen dat daar in de Derde Wereld anders over gedacht wordt: "Ieder zal het op zijn eigen manier uitleggen."
Inderdaad, kritiek op het dumpen van zwaar gesubsidieerde Westerse landbouwprodukten is niet van de lucht. Zo schreef de Deccan Herald, een krant uit Bangalore, Zuid-India onlangs: "De Indiase boer is de dupe. (..) Er zal een ramp plaatsvinden, als India niet weigert om haar markt voor landbouwprodukten pas te openen als alle landbouwsubsidies in de ontwikkelde landen tot nul teruggebracht zijn."
 
 
Bronnen
= Verschillende artikelen uit Berichten Buitenland, nieuwsbrief voor de Nederlandse agribussiness; ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; december 2000:
* 'Steunmaatregelen agrarische productie'; drs. J.J. Groeneveld, landbouwraad Washington
* 'Vijfjarenplan legt nadruk op landbouw en technologie'; drs. M.W.M. Olde Monnikhof; landbouwraad Peking
* 'Japan mikt op verlagen rijstimport'; ir. H.R. Toxopeus, landbouwraad Tokyo
* 'Regionale samenwerking pluimveevleesproducenten'; ir. M.H. Slingenberg, landbouwraad Bangkok
 
= e-mail van:
* ir. R.(Rubert) J. Konijn, landbouwattaché Peking
* ir. M.(Max) H. Slingenberg, landbouwraad Bangkok
* ir. H.(Rieks) R. Toxopeus, landbouwraad Tokyo
 
= lang telefoongesprek met drs. J.(Jan) J. Groeneveld, landbouwraad Washington
 
= overige artikelen:
* 'Government to study need for import curbs on farm goods'; The Japan Times; 20 december 2000
* 'Farm minister to discuss rice with WTO chief'; The Japan Times; 9 januari 2001
* Basic Feature of Negotiating Proposal; Japanse regering; zonder datum; onderhandelingsvoorstel milleniumronde.
* 'Global Farm Subsidies, Indian farmer is the looser'; Devinder Sharma; Deccan Herald; Bangalore, 5 januari 2001.
* 'Glickman Sees New Farm Bailout Without Quick Changes to Law; Inside US Trade; Washington, 12 januari 2001.
* 'Farm Bureau Wants to Double US Crop Subsidies'; Charles Abbott; Reuters; Orlando, 7 januari 2001
* China Official Presents Plan to Protect Agricultural Sector from WTO Membership; 30 mei 2000; toegestuurd door R. Konijn, landbouwattaché Peking.
 
*          *           *

Begin april verschijnt de volgende serie artikelen.
Reacties naar: jpsmit@xs4all.nl
 
 
Verder naar het volgende artikel >>
<< Terug naar het begin van dit artikel.
Naar  overzicht  maart.
 
 
 


_
___