Land en Stad - Maandblad
  maart 2001
Duistere Machten - Archief - Overzicht maart - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
________    
____
 
 

MASSALE BOERENACTIES IN INDIA EN BRAZILIË  
 
protesten tegen dumping van graan en tegen gentech
 
 
Tienduizenden Indiase boeren verzamelden zich 19 februari in het zuiden van de grote stad Mumbai (Bombay) om op te trekken naar de haven. Daar zouden zij protesteren tegen de WTO en de import van goedkoop, zwaar gesubsidieerd graan. De politie verbood de tocht naar de haven, hoewel de boerenleiders verzekerden dat de protestactie geweldloos zou zijn. Toen de boeren het verbod negeerden, zette de politie waterkanonnen in en stelden 51.000 boeren onder arrest. Tamelijk snel daarna liet zij de boeren toch maar weer vrij.
De actie was georganiseerd door de boerenorganisaties KRRS en BKU.
 
 
Monsanto bezet
 
1200 Braziliaanse boeren, vrouwen, mannen en kinderen, en sympathisanten bezetten op 25 januari een onderzoekscentrum van Monsanto in Zuid-Brazilië. Zij trokken de gentech soja en maïs uit en verbrandden de voorraad soja die er lag. De actie was georganiseerd door een vijftal organisaties, waaronder de landlozen beweging MST. Joao Pedro Stedile, MST- voorman, verklaarde: "Het is niet voldoende om land te hebben, het moet ook gezond land zijn dat geschikt blijft voor landbouw." Hij verklaarde dat de acties tegen Monsanto doorgaan totdat "we de fabrieksdirecteuren in een vliegtuig zetten en naar Amerika terugsturen."
 
Scherpe acties tegen gentech zijn dringend geboden. Officieel mag er in Brazilië geen genetisch gemanipuleerde gewassen worden verbouwd, maar via Argentinië worden toch gentech zaden het land binnengesmokkeld. Bovendien heeft de Braziliaanse president, na jarenlange juridische procedures van Monsanto, eind december een wet getekend waarin het verbod op gentech soja opgeheven wordt. De wet moet nog goedgekeurd worden door het congres.
 
 
Bronnen
- www.newindpress.com; verspreid door de KRRS.
- Nicaragua Solidarity Network of Greater New York
- Dow Jones; 2 januari 2001; geciteerd in The Ram's Horn, a monthly newsletter of food system analysis; Sorrento; januari 2001.
 
*          *           *

Begin april verschijnt de volgende serie artikelen.
Reacties naar: jpsmit@xs4all.nl
 
 
Verder naar het volgende artikel >>
<< Terug naar het begin van dit artikel.
Naar  overzicht  maart.
 
 
 


_
___