Land en Stad - Maandblad
  maart 2001
Duistere Machten - Archief - Overzicht maart - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
________    
____
 
 

DE RISICO'S VAN SUCCES  
 
Bio-landbouw groeit razendsnel in Canada
 
 
Het gaat goed met de biologische landbouw in de Midden-Canadese provincie Saskatchewan. Waarschijnlijk zal het aantal eko-boeren (plus boeren in omschakeling) dit jaar verdubbelen tot 1500 met een gezamenlijk areaal van 280.000 hectare. Dat wil zeggen 13 keer zoveel als in heel Nederland! Het gaat hoofdzakelijk om grootschalige graanbedrijven van gemiddeld bijna 200 hectare.
 
Eigenlijk is het helemaal niet zo verwonderlijk dat steeds meer Canadese boeren kiezen voor gif- en kunstmestvrije landbouw. Sinds de laatste jaren worden biologische boeren niet langer meewarig door hun conventionele collega's aangekeken. En ook de overheid en de wetenschap beginnen de biolandbouw langzaam maar zeker serieus te nemen. Bovendien hebben de bio-boeren 20 tot 60 procent minder kosten en liggen de prijzen voor biologische produkten 30 tot 300 procent hoger. Zelfs puur zakelijke gezien wordt het verstandig ekologisch te gaan boeren.
 
Dat de natuur beter af is met biologische landbouw spreekt voor zich. Maar ook het plattelandsleven vaart er wel bij. Eko-boeren blijken zich intensiever met het dorpsleven te bemoeien. Ook wisselen zij meer kennis uit met hun collega's omdat ze minder gebruik maken van loonwerkers en meer van onderlinge hulp. Bovendien voelen biologische boeren zich meer betrokken bij 'hun' grond, omdat zij meer dan andere boeren het land in eigen bezit hebben.
 
 
Laat de biologische landbouw zich inpalmen?
 
Brewster Kneen, de kritische Canadese deskundige op het gebied van het agro-bedrijfsleven, heeft zo zijn bedenkingen bij het huidige succes van de biologische landbouw. Hij waarschuwt dat "de machten die tegenwoordig profiteren van het meedogenloze systeem en die nu een deuk opgelopen hebben, niets liever zouden willen dan de biologische landbouw in hun overheersingssysteem op te nemen. Of het nu gaat om optiehandel, overlegorganen van het bedrijfsleven, ISO-regels of internationale handel."
De bedoeling van het inpalmen van de bio-landbouw is boeren en consumenten ervan te overtuigen dat er geen alternatief is, dat er niks anders opzit dan mee te doen met het heersende grootschalige, industriële systeem, eko of niet-eko.
 
Kneen pleit er voor dat biologische boeren "hun eigen systeem ontwikkelen, van eigen zaad tot eigen afzet in de regio, op coöperatieve basis." Hij voeg eraan toe dat dit geen ideaal is, maar dat het "een leidend principe" zou moeten zijn, "zodat als er iets mis gaat, de biologische boeren nauwkeurig gaan kijken naar de relaties tussen de planten en dieren waar ze mee werken, in plaats van te zoeken naar een technologische oplossing, of die nu chemisch, biologisch of eventueel verkooptechnisch van aard is."
 
Toch moeten we met beide benen op de grond blijven. "Op de een of andere manier moeten we de visie van een alternatief voedselsysteem zien vast te houden en tegelijkertijd in staat zijn compromissen te accepteren op de weg daar naar toe. Bijvoorbeeld Crannóg Ales, het biologische micro- brouwerijtje op onze kleine boerderij zou graag alles wat ze kan produceren willen verkopen in de omgeving van Shuswap en de Upper Okanagan Valley. Dat is efficiënter, ecologischer en beter voor de gemeenschap. Maar we verkopen het bier in Vancouver; dat is vijf uur rijden. Het ontwikkelen van een lokale afzetmarkt kost tijd. Maar dat betekent níet dat Vancouver De Markt is en dat we het idee van bio-regionalisme als te idealistisch opzij geschoven hebben."
 
Volgens Kneen zal "de grote vraag van 2001 zijn of de biologische landbouw stapje voor stapje afhankelijk wordt van het wereldwijde industriële systeem, of juist aanzet tot radicale alternatieven die zich richten op gezondheid en rechtvaardigheid voor allen."
 
Bronnen
- 'Organic Agriculture in Saskatchewan'; Mary Beckie; gebaseerd op haar proefschrift; The Ram's Horn, a monthly newsletter of food system analysis; Sorrento; januari 2001.
- 'A Matter of Context'; The Ram's Horn, a monthly newsletter of food system analysis; Sorrento; januari 2001.
 
*          *           *

Begin april verschijnt de volgende serie artikelen.
Reacties naar: jpsmit@xs4all.nl
 
 
<< Terug naar het begin van dit artikel.
Naar  overzicht  maart.
 
 
 


_
___