Land en Stad - Maandblad
  februari 2001
Duistere Machten - Archief - Overzicht februari - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
________    
____


Overzicht - februari 2001


 
 

GLOBALISEREN GAAT NIET VAN EEN LEIEN DAKJE  
 
Chinese WTO-onderhandelaar trekt een grens
 
 
Liefhebbers van een wereldwijde vrijhandel in landbouwprodukten hebben het maar moeilijk.
 Zo moppert de Nederlandse agromultinational Cosun over "steeds meer protectionistische maatregelen in landen als Rusland, China en Indonesië" bij de produktie en handel in suiker.1
 Zo  vertikt de regering van Thailand het te voldoen aan het dringende verzoek van de Verenigde Staten om de invoertarieven voor Amerikaans kip verder te verlagen.2  Ook al omdat de VS de import van Thais pluimveevlees bemoeilijkt, zich beroepend op sanitaire regels.3
En zo klagen de Nederlandse agroconcerns bij monde van het blad Coöperatie4
* over "hardnekkige problemen in de dagelijkse praktijk van het handelsverkeer";
* over "het bewust in strijd handelen met de geest van de WTO-regels, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de 'Antillenroute'";
* over "protectionistisch gedrag bijvoorbeeld ten opzichte van de sierteelt" door Polen en Noorwegen.
* en over "een inconsequente besluitvorming van de Raad van Europa" op een Berlijnse conferentie in 1999 waarbij verlaging van de zuivelprijzen is uitgesteld tot 2005;
 
 
Tempo omlaag
 
Ook staatssecretaris Ybema van Economische Zaken heeft zo zijn zorgen. Hij moet toegeven dat de WTO-conferentie in Seattle eind 1999, waar hij de leider van de Nederlandse delegatie was, "mislukt" is. Hij noemt het zelfs een "debâcle". En dat terwijl naar zijn mening "de betekenis van het Wereldhandelsoverleg voor de Nederlandse voedingsmiddelen-industrie en de agrarische im- en export evident (is). Nationaal is deze sector de grootste bedrijfstak. Met een totale handelswaarde van bijna 90 miljard gulden bezet Nederland de tweede plaats na de Verenigde Staten op de wereldranglijst van netto-exportlanden in agrarische produkten. Bijna 75 procent van de toegevoegde waarde van het agrocomplex is afhankelijk van export. Daarom is verdere liberalisering van de markten voor agrarische produkten van belang."  
Niettemin ziet hij zich genoodzaakt zich erbij neer te leggen dat "het tempo" en "de mate" van de vermindering van de "marktbescherming" minder zal zijn dan hij tot voor kort in gedachte had.5
 
 
China vastberaden
 
Maar de belangrijkste tegenslag voor de WTO-enthousiasten is wel de vastberaden houding van China in de WTO-besprekingen over landbouwprodukten. China is bezig de laatste kwesties uit te onderhandelen om toe te kunnen treden tot de WTO. Hoewel de Verenigde Staten en andere exporteurs van landbouwprodukten niets liever willen dan dat de Chinese grenzen met een grote zwaai opengaan, houdt China bikkelhard vast aan haar eis dat zij op dit punt de status van 'ontwikkelingsland' krijgt. Wat betekent dat de opening van de grenzen een stuk minder rigoureus zal zijn.
 China verklaarde dat zij haar recht om haar 900 miljoen boeren te ondersteunen niet zal opgeven. Een boze onderhandelingsleider Long Yongtu voegde eraan toe dat het Westen nou maar eens "moet weten waar de grens ligt".6
 
Noten
1. 'Nieuws van de wereldmarkt'; Cosun Magazine; januari 2001; pagina 7. terug
2. 'Regionale samenwerking pluimveevlees producenten'; M.H. Slingenberg, landbouwdeskundige van de Nederlandse ambassade te Bangkok; Berichten Buitenland - nieuwsbrief voor de Nederlandse agribusiness; december 2000; pagina 14. terug
3. Persoonlijke mededeling van M. (Max) H. Slingenberg. terug
4. 'WTO, een jaar na Seattle!; J.J. Helder; Coöperatie; december 2000; pagina 8 en 9. terug
5. Idem. terug
6. 'China farm row hits WTO talks'; Frances Williams; The Financial Times; 13 januari 2001. terug
 
*          *           *

Begin maart verschijnt de volgende serie artikelen.
Reacties naar: jpsmit@xs4all.nl
 
 
Verder naar het volgende artikel >>
<< Terug naar het begin van dit artikel.
Naar  overzicht  februari.
 
 
 


_
___