[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Manipulatie van GreenpeaceEerst eventjes kort mezelf voorstellen: Kurt Sys, bio-ir.
(landbouwkunde) en nu student 'aanvullende opleiding milieuwetenschappen
en -technologieën'. Tot zover de korte voorstelling van mezelf...
Ik heb met veel 'plezier' alle mails over GMO's gelezen, en 'k wil graag
mijn mening ook eventjes meegeven:
- Vaak wordt de toepassing 'genetische modificatie' gewoon omschreven
als een 'volgende stap in de ontwikkeling van de veredeling'. De
Romeinen kenden de techniek al van veredelen, nl. het kruisen. Daar is
blijkbaar niks verkeerd mee, maar het 'de volgende stap' wel... Wie
durft zeggen dat dit de grens is tussen 'natuurlijk' en 'onnatuurlijk'
(want er worden nog steeds heel veel 'onnatuurlijke' kruisingen
uitgevoerd, nl. kruisingen die in de natuur niet spontaan voorkomen, wie
is daar tegen?) Persoonlijk vind ik dit niet zo van zelfsprekend en bij
elke techniek is het een kwestie van afwegen van de voordelen t.o.v. de
nadelen...
- Er is een groot verschil tussen 'gebruik' en 'misbruik'. Dynamiet was
een goede uitvinden, nl. voor tunnels te bouwen (oorspronkelijke
bedoeling). Dat datzelfde dynamiet ook later werd gebruikt voor
'oorlogsdoeleinden', dat is de schuld van de mens, ja, maar is dynamiet
daarom iets 'slechts', nee, hoor... 'Juist' gebruik ervan is
'vooruitgang'. De vraag is dus nog steeds, levert 'juist' gebruik echt
wel genoeg voordelen op tegen de nadelen?
- Wat gezondheid edm betreft: ik denk dat er inderdaad wel veel ergere
dingen zijn als kiwi's...  Elke dag een sigaret roken is veel ongezonder
dan het eten van kiwi's, de lucht in steden is veel ongezonder dan je
denkt, het rijden met een auto, 8u/dag op kantoor zitten, ... Er zijn
heel veel zaken die veel, veel meer effect hebben op milieu en
gezondheid dan onderzochtte GMO's. En als je dan allergisch bent aan
kiwi's, eet er dan geen, en als je allergisch bent aan genetisch
gemodificeerde kiwi's, koop er dan geen om te eten, maar eet een
sinaasappel of zo? Een mens is niet allergisch aan GMO's, hé!? Een mens
kan wel allergisch zijn, of worden (door bv. in je jeugdjaren veel
stadsluchtrommel binnen te krijgen), aan bepaalde stoffen... Het is dus
niet omdat iets genetisch gemodificeerd is, dat je er allergisch aan
bent, wel omdat er een bepaalde stof in zit, die het gevolg is (en
waarschijnlijk de bedoeling is) van de manipulatie.
- GMO's zijn heel handig in het gebruik van bestrijding, in die zin dat
ze het gebruik van pesticiden drastisch verlagen...
- Dat GMO's niet dé oplossing zijn voor voedselproblemen, da's waar,
maar ze kunnen wel deel uitmaken van een oplossing ervoor. Het gaat niet
altijd over politiek enzo, het gaat vaak over tekort aan communicatie,
slecht opgezette ontwikkelingsprogramma's, te weinig structureel
aanpakken, te eenzijdige aanpak (voeding, gezondheid, onderwijs, kennis,
geld, ... staan allemaal in relatie met elkaar, dus een grondige aanpak
vraagt op elk van deze terreinen een evenwaardig project).

Mijn mening is dus wel duidelijk: grondig onderzoek naar de effecten op
de gezondheid? uiteraard! Verbieden GMO's? Nee, er zijn veel voordelen
en het is 'vooruitgang', maar zoals bij elke stap in de vooruitgang:
misbruik en tekort aan kennis kunnen tot grote rampen leiden.
En ja: Greenpeace speelt teveel in op de gevoelens van mensen waardoor
ik nooit lid ben geworden... Ik hou niet zo van een eenzijdige
benadering met toch wel af en toe demagogische informatie (waarmee ik
o.a. bedoel: mensen bang maken van het onbekende, maar niet informeren
over de voordelen van 'de nieuwe techniek')...
Misschien moest Greenpeace zich maar 'ns bezighouden hoe milieu-aspecten
kunnen worden geïncorporeerd in ontwikkelingsprojecten (of waar ik mij nu
tracht mee bezig te houden voor een scriptie, een algemeen model opstellen
die op alle niveaus, in alle landen, in alle situaties toepasbaar is voor
een evenwichtige evolutie...) Dergelijke participatie in een geïntegreerde
aanpak lijkt mij veel nuttiger naar de toekomst toe (maar ik hou nu eenmaal
ook meer van 'opbouwend' werken dan 'afbrekend' :-) ).

Kurt Sys.

PS:
1. wat die GSM-dingen betreft, denk ik nie' dat die erg schadelijk zijn,
een beetje theorie van ioniserende, radio-actieve en magnetische
straling erop na te slaan... Maar onderzoek moet't wel nog uitwijzen.
2. Creutzfeld-Jackob en BSE (bestaat trouwens ook bij schapen al
minstens even lang onder de naam 'Scrapie', het is dus geen nieuwe
ziekte, ook niet bij de mens!)... de laatste jaren zijn er niet significant
meer
gevallen van de ziekte van C-J dan vroeger. Hoe het de laatste maanden
zit, dat weet ik niet. Ik weet wel dat't twee-drie jaar geleden heel erg
overroepen is geweest, maar nu zit ik vol spanning te wachten op
duidelijk wetenschappelijke gegevens omtrent de effectieve gevaren. Ik
geloof in de kans op overdracht, maar ik geloof dat die kans bijzonder
klein is... wat niet wegneemt dat er niks aan gedaan moet worden, maar
dus eerst het onderzoek!-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam