[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Greenpeace GentechCampagne

Dag,
Ik begrijp dat de discussie over de advertentiecampagne hier gevoer 
wordt. Ik ben nieuw op deze lijst dus zal me even voorstellen. Mijn 
naam is Wytze de Lange en vanuit mijn achtergrond als kiemer van 
granen, zaden en peulvruchten hou ik mij sinds 5 jaar bezig met 
het onderwerp genetische manipulatie. Onderstaande brief was 
mijn reactie op de opinie van prof. Smeekens. 
 


In reactie op de opinie van Prof. Smeekens over de 
gentechadvertentie campagne van Greenpeace .
Het is niet voor het eerst dat prof. Smeekens een aanval doet op
critici van gentech. Vorig jaar schreef Smeekens een even negatieve
opinie over een seminar met Dr. Pusztai over diens onderzoek naar 
de
gemanipuleerde aardappelen. Toen was zijn verwijt dat het een 
grote
Milieudefensie PR bijeenkomst was, wat een belachelijke 
aantijging was
omdat RIKILT en andere critici van Pusztai waren uitgenodigd om 
het
debat echt te voeren, maar niet wilden(durfden?) komen! Ook in dit
stuk over Greenpeace campagne schampert hij nog even over 
Pusztai. Dat
Smeekens niets meer over Pusztai heeft gehoord komt echter 
omdat hij
en zijn pro-gentech vakgenoten deze onderzoeker, na in eerste
instantie bergen onwetenschappelijk vuil te hebben gespuit, hem 
nu 
hardnekkig doodzwijgen en negeren. Toch stond Pusztai's 
onderzoek in
The Lancet gepubliceerd en de kritieken daarop zijn 
wetenschappelijk
beantwoord, dus waar heeft Smeekens het over? De 
wetenschappelijke
discussie is nog volop gaande en dat geldt zeker ook voor de
ecologische en landbouwkundige effecten. Veel ander onderzoek naar de
gezondheidseffecten van gemanipuleerd voedsel is overigens niet te
vinden, dus de opmerking van Smeekens over hoe goed het is
onderzocht, mag met een korreltje zout worden genomen. Belangrijk en
veelzeggend in dit verband is de tussenzin, "binnen de bestaande
regelgeving" waar Smeekens het heeft over de veiligheid. Naast de
kritiek op de technologie als zodanig is er namelijk zware kritiek
juist op de regelgeving en het beoordelingskader. 
 Blijkbaar heeft Greenpeace een gevoelige snaar geraakt bij prof.
Smeekens met name over het noemen van ratten- en schorpioen genen.
Echter, in tegenstelling tot wat Smeekens beweert worden rattengenen
nog wel degelijk gebruikt, al zij het dan misschien niet door
Novartis. De patenten liegen er echter niet om en een bedrijf heeft
patenten niet voor de lol. Novartis heeft patenten en/of claimt
rechten op een hele reeks van genen die ik beslist niet in mijn
voedsel tegen zou willen komen en vanuit voedingsoogpunt ronduit
dubieus genoemd kunnen worden. Smeekens beschuldigt Greenpeace ervan
op de emotie te spelen maar dit verwijt kan hij beter aan zijn
pro-gentech collega's en de industrie maken. Bijna dagelijks vliegen
mij de op niets gebaseerde emotionele verhalen over het "honger
probleem oplossen" om de oren. Gentech- landbouw als systeem staat
om allerlei goed onderbouwde redenen flink ter discussie en lijkt
vooralsnog nog altijd de minst gunstige weg om in te slaan al was het
maar vanwege het verlies aan keuzevrijheid. 

W. de Lange
Amsterdam

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam