[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Manipulatie van GreenpeaceNooit meer hongersnood door genetische manipulatie? Dat is werkelijk de
grootste flauwekul die ik ooit gehoord heb! Hongersnood komt door falende
internationale politiek. De mens kan de natuur niet naar zijn hand zetten,
de mens is zelf een natuurverschijnsel en kan hooguit proberen de natuur te
begrijpen en natuurrampen te overleven.

Genetisch manipuleren van voedsel is niet alleen volslagen overbodig in die
zin, maar ook absoluut ongewenst als het gaat om het verkleinen van risico's
in de voedselproductie. Daarvoor is behalve hygiene en toezicht op de
productie en een verbod op het gebruik van gif ook diversiteit en regionale
productie-handel-consumptie
van voedsel nodig.

De hetze tegen de acties van Greenpeace illustreert alleen maar hoe groot de
belangen zijn om door te gaan met deze onnatuurlijke manipulatie van de
natuur. Genetische manipulatie ontstond door mensenlijke nieuwsgierigheid
maar staat inmiddels alleen ten dienste van onverantwoordelijke
machtwellustelingen en geldwolven. De wetenschappers beseffen te weinig hoe
hun uitvindingen misbruikt worden.

Greenpeace verdient in de strijd tegen genetische manipulatie van voedsel
alle steun van alle consumenten die beter voedsel willen voor iedereen!

Margje Vlasveld


 Wel is bekend dat risico bij introductie van de kiwi op allergie 1000x zo
| groot was als bij de introductie van genetisch gemodificeerd voedsel (zie
| Plassterk in Volkskrant van afgelopen zaterdag). Genetische modificatie
| kan er ook toe leiden dat er nooit meer een hongersnood is. Wat weegt
| zwaarder de kans dat je allergie oploopt (er is bekend dat die heel erg
| klein is omdat in de VS genetisch gemodificeerde levenmiddelen op grote
| schaal worden gegeten) of mogelijke oplossing van wereldvoedselvraagstuk?
| Er zijn natuurlijk ook wel andere oplossingen van wereldvoedselvraagstuk
| te vinden, maar aangezien dat de afgelopen 50 jaar nog niet is gelukt,
| moeten we misschien maar iets pragmatischer dan idealistisch zijn.
|


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam