[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Studiedag 'Bedrijven op weg naar een duurzame ontwikkeling? Ketenbeheer en ketenanalyse'Op 14 december organiseert het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) van
de Universiteit Gent een studiedag over 'Bedrijven op weg naar een Duurzame
Ontwikkeling? Ketenbeheer en ketenanalyse'.

Voor meer informatie en het programma van de studiedag verwijzen we graag
naar de website (http://cdonet.rug.ac.be/Ned/Studiedagen/Keten/).

- - - - - -
Voorstelling:
De laatste jaren duikt meer en meer de behoefte op om producten onderling te
vergelijken voor wat betreft hun milieu-effecten.  Consumenten wensen
productinformatie omtrent de aan te kopen producten en milieucriteria spelen
hierbij, naast prijs en kwaliteit, een steeds belangrijker rol.  Overheden
wensen via het productbeleid bepaalde producten te bevoordelen en hanteren
stilaan, naast bv. gezondheidscriteria, ook milieucriteria.  Bedrijven
spelen hier op in en proberen te komen tot een meer milieuvriendelijke
productontwikkeling.
Meer en meer vertoont de consument ook interesse voor de sociale
omstandigheden waarin producten aangemaakt worden.  Vooral bedrijven met
productie-eenheden in ontwikkelingslanden spelen hierop in door het gebruik
van verschillende instrumenten voor sociale bedrijfsvoering.

Tijdens de studiedag zullen eerst de onderzoekservaringen van het CDO en
enkele van de praktijkgerichte aspecten van ketenanalyse aan bod komen. Er
zullen praktische voorbeelden worden gegeven van hoe men een ketenbeheer kan
starten (een 'van wieg tot graf benadering' van het product, waarbij
rekening wordt gehouden met alle stadia die het product doorloopt) en hoe
men zowel rekening kan houden met sociale als ecologische aspecten. Hierover
zal een brochure worden uitgedeeld. Er zal een debat worden gehouden met
mensen die ervaring hebben met de praktijk. Zij zullen het hebben over de
problemen die ze hebben ondervonden, en over de mogelijke oplossingen.
In de namiddag volgt een meer theoretische benadering van de studie en van
de verschillende aspecten van socio-ecologische bedrijfsvoering in het
algemeen. Het Belgische beleid inzake duurzaamheidscriteria van producten
zal worden toegelicht door de heer Piqué, Minister van Economie en
Wetenschapsbeleid, en het belang van ketenbeheer zal vanuit verschillende
standpunten worden belicht (bedrijven,banken, vakbonden).

Voor meer informatie en het programma van de studiedag verwijzen we graag
naar de website (http://cdonet.rug.ac.be/Ned/Studiedagen/Keten/), of naar
Sophie.Spillemaeckers@rug.ac.be


Met vriendelijke groeten,


Stefan Deconinck
Wetenschappelijk medewerker.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam