[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Manipulatie van GreenpeaceBeste Kurt, ik vrees dat mijn woorden aan jou niet besteed zijn maar het
lijkt me toch beter als je ten behoeve van je carriere je pijlen op een
ander doel richt. Ik vermoed dat je na je studie je brood moet gaan
verdienen en dat het gen-tech onderzoek wel aantrekkelijk lijkt, een soort
booming business. Vooral de combinatie met milieuwetenschappen, het klinkt
mooi. Maar als de subsidiekraan dicht gaat voor gen-techvoedsel is het over.
Als het aan mij ligt en aan al die consumenten die geen gen-tech lusten
gebeurt dat op zo kort mogelijke termijn, zodat er eindelijk geld komt om de
biologische sector verder op poten te zetten. Dan kan door de manier van
telen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen achterwege blijven,
genetische manipulatie en het overschrijven van natuurlijke grenzen is
volslagen overbodig als je de aarde en het voedsel dat de aarde voortbrengt
respectvol benaderd.
Je weet toch dat het doel van genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen niet
is het beperken van landbouwgif maar het in handen krijgen van de zaadhandel
en de koppelverkoop met bestrijdingsmiddelen waartegen het betreffende gewas
door genetische manipulatie resistent is gemaakt? Het illustratieve Monsanto
verhaal ken je toch wel?
Je zoekt echter liever naar "bewijzen" om lekker door te gaan met je
leef/eetwijze. Dat noem je positief denken. Je kan cijfers verzamelen wat je
wilt maar het is niet te bewijzen hoeveel slachtoffers de BSE ziekte nog zal
vergen. Het blijft gokken. De ziekte wordt veroorzaakt door een zeer
onverantwoord omgaan met vee, veevoer en mensenvoer. Het is walgelijk om
dode en zieke dieren te vermalen tot veevoer. Kippen krijgen ook gemalen
vergaste kuikens te eten, dat moet je toch wel weten? We moeten echt een
heel andere kant op met de voedselproduktie en -consumptie. En als je het
positief bekijkt dan zie je dat biologisch landbouw een glorieze toekomt
heeft, niet alleen hier, maar vooral ook in ontwikkelingslanden, als de
mensen hun grond weer terug hebben gekregen!
Margje


----- Original Message -----
From: Kurt Sys <kurt.sys@rug.ac.be>
To: <duurzaamlijst@ddh.nl>
Sent: Monday, November 20, 2000 9:53 PM
Subject: Re: [Duurzaamlijst] Manipulatie van Greenpeace


Eerst eventjes kort mezelf voorstellen: Kurt Sys, bio-ir.
(landbouwkunde) en nu student 'aanvullende opleiding milieuwetenschappen
en -technologieën'. Tot zover de korte voorstelling van mezelf...
Ik heb met veel 'plezier' alle mails over GMO's gelezen, en 'k wil graag
mijn mening ook eventjes meegeven:
- Vaak wordt de toepassing 'genetische modificatie' gewoon omschreven
als een 'volgende stap in de ontwikkeling van de veredeling'. De
Romeinen kenden de techniek al van veredelen, nl. het kruisen. Daar is
blijkbaar niks verkeerd mee, maar het 'de volgende stap' wel... Wie
durft zeggen dat dit de grens is tussen 'natuurlijk' en 'onnatuurlijk'
(want er worden nog steeds heel veel 'onnatuurlijke' kruisingen
uitgevoerd, nl. kruisingen die in de natuur niet spontaan voorkomen, wie
is daar tegen?) Persoonlijk vind ik dit niet zo van zelfsprekend en bij
elke techniek is het een kwestie van afwegen van de voordelen t.o.v. de
nadelen...
- Er is een groot verschil tussen 'gebruik' en 'misbruik'. Dynamiet was
een goede uitvinden, nl. voor tunnels te bouwen (oorspronkelijke
bedoeling). Dat datzelfde dynamiet ook later werd gebruikt voor
'oorlogsdoeleinden', dat is de schuld van de mens, ja, maar is dynamiet
daarom iets 'slechts', nee, hoor... 'Juist' gebruik ervan is
'vooruitgang'. De vraag is dus nog steeds, levert 'juist' gebruik echt
wel genoeg voordelen op tegen de nadelen?
- Wat gezondheid edm betreft: ik denk dat er inderdaad wel veel ergere
dingen zijn als kiwi's...  Elke dag een sigaret roken is veel ongezonder
dan het eten van kiwi's, de lucht in steden is veel ongezonder dan je
denkt, het rijden met een auto, 8u/dag op kantoor zitten, ... Er zijn
heel veel zaken die veel, veel meer effect hebben op milieu en
gezondheid dan onderzochtte GMO's. En als je dan allergisch bent aan
kiwi's, eet er dan geen, en als je allergisch bent aan genetisch
gemodificeerde kiwi's, koop er dan geen om te eten, maar eet een
sinaasappel of zo? Een mens is niet allergisch aan GMO's, hé!? Een mens
kan wel allergisch zijn, of worden (door bv. in je jeugdjaren veel
stadsluchtrommel binnen te krijgen), aan bepaalde stoffen... Het is dus
niet omdat iets genetisch gemodificeerd is, dat je er allergisch aan
bent, wel omdat er een bepaalde stof in zit, die het gevolg is (en
waarschijnlijk de bedoeling is) van de manipulatie.
- GMO's zijn heel handig in het gebruik van bestrijding, in die zin dat
ze het gebruik van pesticiden drastisch verlagen...
- Dat GMO's niet dé oplossing zijn voor voedselproblemen, da's waar,
maar ze kunnen wel deel uitmaken van een oplossing ervoor. Het gaat niet
altijd over politiek enzo, het gaat vaak over tekort aan communicatie,
slecht opgezette ontwikkelingsprogramma's, te weinig structureel
aanpakken, te eenzijdige aanpak (voeding, gezondheid, onderwijs, kennis,
geld, ... staan allemaal in relatie met elkaar, dus een grondige aanpak
vraagt op elk van deze terreinen een evenwaardig project).

Mijn mening is dus wel duidelijk: grondig onderzoek naar de effecten op
de gezondheid? uiteraard! Verbieden GMO's? Nee, er zijn veel voordelen
en het is 'vooruitgang', maar zoals bij elke stap in de vooruitgang:
misbruik en tekort aan kennis kunnen tot grote rampen leiden.
En ja: Greenpeace speelt teveel in op de gevoelens van mensen waardoor
ik nooit lid ben geworden... Ik hou niet zo van een eenzijdige
benadering met toch wel af en toe demagogische informatie (waarmee ik
o.a. bedoel: mensen bang maken van het onbekende, maar niet informeren
over de voordelen van 'de nieuwe techniek')...
Misschien moest Greenpeace zich maar 'ns bezighouden hoe milieu-aspecten
kunnen worden geïncorporeerd in ontwikkelingsprojecten (of waar ik mij nu
tracht mee bezig te houden voor een scriptie, een algemeen model opstellen
die op alle niveaus, in alle landen, in alle situaties toepasbaar is voor
een evenwichtige evolutie...) Dergelijke participatie in een geïntegreerde
aanpak lijkt mij veel nuttiger naar de toekomst toe (maar ik hou nu eenmaal
ook meer van 'opbouwend' werken dan 'afbrekend' :-) ).

Kurt Sys.

PS:
1. wat die GSM-dingen betreft, denk ik nie' dat die erg schadelijk zijn,
een beetje theorie van ioniserende, radio-actieve en magnetische
straling erop na te slaan... Maar onderzoek moet't wel nog uitwijzen.
2. Creutzfeld-Jackob en BSE (bestaat trouwens ook bij schapen al
minstens even lang onder de naam 'Scrapie', het is dus geen nieuwe
ziekte, ook niet bij de mens!)... de laatste jaren zijn er niet significant
meer
gevallen van de ziekte van C-J dan vroeger. Hoe het de laatste maanden
zit, dat weet ik niet. Ik weet wel dat't twee-drie jaar geleden heel erg
overroepen is geweest, maar nu zit ik vol spanning te wachten op
duidelijk wetenschappelijke gegevens omtrent de effectieve gevaren. Ik
geloof in de kans op overdracht, maar ik geloof dat die kans bijzonder
klein is... wat niet wegneemt dat er niks aan gedaan moet worden, maar
dus eerst het onderzoek!-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam