Buitenpost Sarajevo, bpnb1297

Het Decembernummer was eigenlijk het eerste volledige nummer. We gingen op zoek naar de oorsprong van de beschaving, langs de oevers van de rivier, de Miljacka rivier, stroomden wij de stad binnen.

1. Een intervieuw met de directeur van de Nationale Bibliotheek
2. Een interview met de adjuct directeur van de brandweer
3. Een interview met de groep Protest, die hun eerste CD presenteerde
4. Een klein artikel over de Nederlandse Ambassade
5. Een klein artikel over een nachtkaffee, Marquee
6. Een klein artikel over de brug van Suada Dilberovic, waar de laatste oorlog begon
7. Een artikel over Valter Peric
8. een artikel over de interreligieuze bibliotheek Zajedno
9. De intenationale raad van vrijwilligers agentschappen
10. Een artikel over Boris Pasternak