Voortgekomen uit het Ambrosia collectief maar uiteindelijk een eigen weg gevonden:
A l b u m

3-maandelijks blad voor schrijvers en lezers.

voorjaar 1998

‘Met hun oprechte geloof dat kunst niet binnen de grenzen van een nationaliteit, een territirium of welk ander frame werk dan ook kan blijven, werd het initiatief ‘Album’ hartelijk verwelkomt door de schrijvers van Republika Srpska. Zij besloten dan ook actief mee te werken aan publicatie van het eerste nummer, al was het alleen maar omdat het een literair luik is voor vrije, jonge en avant garde ingestelde creatieven, ongeacht hun plaats, woonplaats of nationaliteit. De tijd waarin de echo van de oorlog, spiritueel en extentioneel ongemak, politieke en nationale confrontatie sneller genezen dan de verschillen in de menselijke geest. Het behoeft veel moed om een normaal idee te vormen dat Album mogelijk maakt. (Djordje Vukovic, editorial)

Album presenteert het werk van 30 schrijvers, die om een of andere manier met Bosnie verbonden zijn. Zij doen dit in vormen van proza en poezie. Als zelfonderzoek naar de realiteit of als verbeelding. Een droom, een man, het verleden, toekomst ... leven. De auteur kan zelf het onderwerp bepalen. Het is duidelijk dat sommigen hun publiek proberen te imponeren met de stijl van karacteristieke russische schrijvers (Harms, Gogolj).

Album wordt gepresenteerd als een driemaandelijkse uitgave. In de hoop dat het dat ook blijft. Het is gerealiseerd met financiële steun van het ‘Open Society Fonds’ en de Oostenrijkse Ambassade, met logostieke steun van OSCE en catholic Relief Service. Ieder nummer moet opnieuw gesponsord worden omdat verkoopmogelijkheden minimaal zijn in BiH en nimmer afdoende zullen zijn om Album draaiende te houden.
Het is werkelijk een zeldzame mogelijkheid in onze na-oorlogse microcosmos, een mogelijkheid om het werk van jonge schrijvers te publiceren en de mogelijkheid voor hen om hun werk gepubliceerd te krijgen in Album.

Ivana Jerlagic, editorial, zegt; ‘...Wij zijn zoekende, of beter gezegd wij zijn nog steeds zoekende.... met woorden en dialecten in ‘s lands talen die ons allemaal bekend zijn ... Het land dat ieder het zijne noemt en ieder ‘van niemand’ noemt. Probeer Album in een van de likale boekenwinkels te vinden. En omdat het heel goed mogelijk is dat je zoektocht tevergeefs zal zijn kun je ook het onderstaande adres aanschrijven. De prijs van het boek is 3 DM. En je moet toegeven, het komt overeen met het geld dat je uitgeeft aan koffie of bier, iedere dag. Dat geld is bruikbaarder voor deze mensen dan voor de obers en gastheren. Zij hebben al teveel.

Voorbeelden van schrijvers gepubliceerd in Album zijn: Marina Vujicic, Edin Hodzic, Zlatko Juric, Alexandra Cvorovic, Nebosja Savija, Ranko the Killer, Zoltan Kos, Martin S. Past, Mehmed Begic, Larisa Gavric, Eugene Skeef, Emir Sahilovic, Jozef Kleindienst en vele vele anderen.

Later, in October 1999, schreven we er nog meer over....

Het is al eens vermeld maar zeer de moeite waard: Album publiceert proza en poezie, veelal van Bosnische bodem maar dat niet alleen. Deze week kwam het 7de nummer uit met daarin wederom vele bekende en minder bekende schrijvers. 250 pagina's in een bundel die zich over geheel Bosnie verspreiden. Misschien ook interesant voor alle mensen die de taal spreken maar inmiddels in andere delen van de wereld wonen?
Sedert enkele maanden presenteren schrijvers hun teksten ook live in caffe Stella, achter het Holiday Inn. Iedere zondag om 21.00 uur. De komende week moet ik er zelf aan geloven en ik doe hard mijn best de taal onder de knie te krijgen. Het Sarajevo publiek blijft kritisch dus een flater is snel gemaakt. Voor inzendingen of voor bestellingen van Album, neem Contact op met Album