Ured za mir - ispostava [Sarajevo], bpnp1297

Decembarski broj je u stvari prvi kompletirani do sada. Trazili smo korjene civilizacije, na obalama rijeke Miljacke, uplovili smo u grad...

Sadrzi:

1. Interviju sa direktorom Narodne i Univerzitetske biblioteke u Sarajevu
2. Interviju sa zamjenikom komandira Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo
3. Interviju sa bendom Protest, koji je izdao svoj prvi CD
4. I.C.V.A.