koe OOG  in  OOG  met  de   VERDELGINGSMACHINE   
 
Inhoudsopgave - Bestellen - Downloaden - Maandblad - Boeken - Archief        
 
Publikatielijst - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
de mond- en klauwzeercrisis van 2001
 
________    
____
 
 
AFKORTINGEN
 
 
AID - Algemene Inspectiedienst van LNV
BSE - bovine spongiforme encefalopathie; gekkekoeienziekte
GLTO - Gewestelijke LTO; onderdeel van LTO-Nederland voor de provincies Overijssel, Utrecht en Gelderland
I&R - Identificatie- en Registratiesysteem van LNV, bekend van de gele oorflappen
ID-Lelystad - Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid van de Universiteit van Wageningen
LEI - Landbouw Economisch Instituut van de Universiteit van Wageningen
LNV - ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LTO - Land- en Tuinbouw Organisatie; wordt ook wel LTO-Nederland genoemd; grootste nationale landbouworganisatie; overkoepelende federatie van vijf regionale land- en tuinbouworganisaties
mkz - mond- en klauwzeer; tongblaar
NLTO - Noordelijke LTO; onderdeel van LTO- Nederland voor de provincies Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe
OIE - Office International des Épizooties; internationale organisatie die de diergezondheidsstatus van alle 162 aangesloten landen vaststelt
PVC - Permanent Veterinair Comité; regelgevend comité van de Europese Commissie te Brussel
Rabo - Raiffeisen/Boerenleenbank
RVV - Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees van LNV of Rijksdienst voor Verspreiding van het Virus
WTO - World Trade Organisation; Wereld Handelsorganisatie
ZLTO - Zuidelijke LTO; onderdeel van LTO- Nederland voor de provincies Noord-Brabant en Zeeland
 
*          *           *

Verder naar de bijlagen. >>
<< Terug naar het begin van dit overzicht.
Naar de inhoudsopgave van Oog in Oog met de verdelgingsmachine.
 
 
 
 
 


_
___