[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] op de voet gevolgd22 REGIO-PROJECTEN OP FILM GEZET

Regionale omroepen in Brabant, Friesland,
Overijssel en Zeeland  gaan programma's uitzenden
met ieder een aantal inspirerende projecten in de
eigen regio.

Er zijn dus vier aparte producties gemaakt.
Bovendien is een verzamelvideo samengesteld die
alle 22 regio-projecten langs loopt, gekoppeld aan
de Ecologische Voetafdruk.

In alle video's wordt aandacht besteed aan de
Duurzaamheidsspiegel van de NCDO, waarmee het
duurzaamheidsgehalte van gemeenten dit jaar voor
de tweede keer zal worden vergeleken en de uitslag
eind mei bekend is.

De films maken duidelijk dat er in gemeenten op
vele fronten wordt gewerkt aan een duurzame
samenleving. Ruim 170 gemeenten doen daaraan mee,
veelal onder de paraplu van de Lokale Agenda 21.
In Europa zijn dat ruim 2500 gemeenten.
Aanvankelijk vooral in Noord-Europa, maar sinds
enige tijd ook volop in Zuid- en Oost-Europa.


VOOR WIE GE-INTERESSEERD IS IN MEER INFORMATIE
OVER DE VIDEO'S

In de BRABANTSE video zijn te zien:
- ecologische catering en Eko aanplant in Den
Bosch
- zonne-energie bij Vam Melle in Breda
- een convenant in Boxtel tussen boeren en
natuurorganisaties dat goed uitpakt voor de
biodiversiteit
- de oogst van biogas uit afval in Tilburg

In de FRIESE videoband zijn opgenomen:
- het beloningssysteem GreenSmiles voor
milieubewuste klanten
- biologische meel van de molenaar
- zonne-energie op het gemeentehuis
- een supergrote heemtuin in Wymbritseradiel
- de diskette voor de berekening van je
persoonlijke Voetafdruk waarmee in Opsterland als
eerste gemeente les wordt gegeven.

De OVERIJSSELSE video besteedt aandacht aan:
- de nieuwe 'grintkoffers' en wadi's voor
regenwaterbenutting in de duurzame wijk Oikos in
Enschede
- het prachtige educatiecentrum in Deventer
- het bijzondere ecologische groenbeheer in
Zwolle+ADs- daar worden hoge natuurwaarden bereikt
terwijl er ook miljoenen guldens worden bespaard

Op de video over ZEELAND staan:
- de fietscampagne Trap eens wat vaker naar je
baas+ACE-
- de duurzaam gebouwde wijk Ecosolar in Goes
- de streekproducten als breed, koekjes en bier
die onder het merk Zeeuwse vlegel goede
verkoopcijfers halen

De VERZAMELVIDEO gaat uit van het
Ecologische-Voetafdruk model. In het begin wordt
het Canadese model kort toegelicht+ADs- hoe je er het
mondiale beslag op ruimte en milieu mee kunt
uitrekenen. Vervolgens wordt bij elk project
aangegeven op welke van de vijf aspecten van de
Voetafdruk het project een gunstig effect heeft:
landbouwgrond, bossen, bebouwd gebied, energie en
visgrond. Ook komt in beeld hoe je met een
computerprogramma je persoonlijke Voetafdruk kunt
berekenen.

De video's (VHS-systeem) kunnen besteld worden bij
Corazon in Tilburg (013)5362462, fax (013)5438308.
De vier regio-films (10 min.) kosten NLG 30,- per
stuk. De verzamelvideo met de Ecologische
Voetafdruk (22 min.), naar keuze Nederlands of
Engels kost NLG 35,-. De prijzen zijn exclusief
verzendkosten.

Voor meer informatie:
Corazon, Rob Vermijs, of
De Kleine Aarde, Jan Juffermans (0411)684921.

-------------------------------------------------
de digitale revolutie verschilt in een enkel
opzicht niet van de industriele revolutie: de
schoorstenen zullen moeten roken.
--------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam