[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] (Fwd) oproep voor Puzzelen met de ruimteLieve mensen,

voor de geinteresseerden

Doe er iets leuk mee

------- Forwarded message follows -------
  De NJMO organiseert in samenwerking met het Nederlands 
Agrarisch
  Jongeren Kontakt en het Instituut voor Publiek en Politiek de
  komende maanden het project:

  PUZZELEN MET DE RUIMTE IN NEDERLAND
  de toekomstige inrichting van Nederland volgens jongeren

  Wij zijn nog op zoek naar jongeren die mee willen denken over 
de
  ruimtelijke inrichting van Nederland en dit willen bespreken met
  minister Pronk van VROM

  lees voor meer info hieronder de berichten over de 
bijeenkomsten:

  ** woensdag 5 april: Puzzelen met de ruimte in Nederland:
  voorbereidingsbijeenkomst Als voorbereiding op de slotdag op 22
  mei (zie volgend bericht) gaan op deze avond groepen jongeren
  (economie, landbouw, natuur/milieu) wenskaarten formuleren voor
  een ruimtelijke inrichting van Nederland in de toekomst. Het
  resultaat wordt op de slotdag besproken met minister Pronk.
  Organisatie: NJMO, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 
(NAJK) en
  Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) Plaats: Kantoor van de
  NAJK, Bemuurde Weerd OZ 12, Utrecht (tegenover Ekko, boven
  Sophie’s Palace) Tijd: 18.30-22.00 uur. Voor avondeten wordt
  gezorgd, daarom van tevoren aanmelden! Aanmelding liefst alleen
  via e-mail: marc.soeterbroek@njmo.nl


  **maandag 22 mei 2000: Puzzelen met de ruimte in Nederland:
  slotdag in Madurodam Grootste slotdag over de inrichting van
  Nederland volgens jongeren in Madurodam, Den Haag. Groepen
  jongeren (economie, landbouw, natuur/milieu) presenteren
  wenskaarten en gaan op deze dag onderhandelen hoe de 
toekomstige
  ruimtelijke inrichting van Nederland zal zijn. Minister Pronk komt
  langs om met de aanwezigen te discussiëren over de verdeling 
van
  de ruimte. Organisatie: NJMO, Nederlands Agrarisch Jongeren
  Kontakt (NAJK) en Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)
  Toegang: gratis Tijd: 11.00-17.00 uur.

  Geef je nu op als je op deze dag aanwezig wil zijn of meer info
  wil: aanmelding voor deze dag liefst alleen via e-mail:
  p.grotenhuis@publiek-politiek.nl. Info via: 020-5217655 (Pascalle)

  Verspreidt dit bericht aan andere belangstellende jongeren!!!

------- End of forwarded message -------
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam