[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame Agenda(Automatisch gegenereerd bericht) 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 
Dit overzicht verschijnt elke 10-e van de maand in de Duurzaamlijst. 

De volledige agenda (500 agendapunten voor de komende 11 maanden) 
is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 10-04-00 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie uit de agenda van 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

* AKTIE AGENDA 2000 

T/m vr 14 apr 2000 Kadertraining basisvaardigheden voor een aktieve 
en effektieve inzet voor een duurzame samenleving. Voor vrouwen. 
f250,-, inkl. 2 x overn., eten en kursusmat. Kursusdagen: 4/5 feb. 
24/25 maart en 14 april. Org: Stichting Milieukwartet. Info: 
030-2321726. Email: milieukwartet@antenna.nl. (#m). 

T/m zo 30 apr 2000 Tentoonstelling 'De duurzaam ingerichte keuken'. 
Het Milieuhuis, Hereweg 9, Groningen. Info: 050-5264814. (#m). 

T/m vr 12 mei 2000 Training milieukommunikatie voor vrouwen. 
Praktische kursus, gericht op duurzaamheid. Utrecht. f250,-. Op 
24/25 maart, 14/15 april en 12 mei. Org: St. Milieukwartet. Info: 
030-2321726. Email: milieukwartet@anttenna.nl. (#d). 

T/m di 30 mei 2000 20:00-22:00 Start kursus Mondialisering. over 
internationale ekonomie en politiek. Bijeenkomsten ook afzonderlijk 
bij te wonen. Irene, Stationsstraat 39, Tilburg. f10,- per keer of 
f50,- voor alle 6. Ook op 11 en 18 april en 13, 20 en 30 mei. Org: 
Vereniging Attac-Nederland. Info: 013-5351523 (Jan Vugts). (#d#i). 

Tot jun 2000 Post-akademische kursus Duurzame Technologische 
Ontwikkeling, over technologisch-strategische denk- en werkwijzen. 
Amsterdam. Org: UvA/Interdepart. Onderzoeksprogr. Info: 020-5254399 
(Anne Loeber) of 015-2697543 (Jose Andringa). (#d). 

* APRIL 2000 

Ma 10 apr 20:00-22:15 Lezing over eko-toerisme in Peru, Bolivia en 
Zuid-Afrika. Wat zijn de gevolgen voor milieu en kultuur? Zutphen. 
f16,50. Ihkv. cyclus Anders op reis. Org: COS-Gelderland. Info: 
024-3233018. (#m#d#i#c)) 

Ma 10 - vr 14 apr Konferentie Towards Car-Free Cities. Deelnemers 
uit heel Europa. Timisoara/Roemenie. Org: CarBusters. Info: Matus 
Makyta: sa@changenet.sk Email: carbusters@wanadoo.fr. 
Http://www.zpok.hu/fjoo/tcfc2_1.htm (#i#m#d#a).. 

Di 11 apr 20:00-22:00 Bijeenkomst rond Multinat. ondernemingen/ 
konsumentenakties/invloed op politiek. Inleidingen door Peter 
Pennartz (IRENE) en Jan Vugts (St. Rechte Banaan). Ihkv. serie over 
internationale ekonomie en politiek. (andere thema's op 18 apr en 
13, 20 en 30 mei). Irene, Stationsstraat 39, Tilburg. f10,-. Org: 
Vereniging Attac-Nederland. Info: 013-5351523 (Jan Vugts). (#d#i). 

Do 13 apr 20:00 Regionaal Groene Grens-debat. Thema: De 
verleidelijkheid van de kompakte stad. Het Stadsbouwhuis, Lange 
Gracht 72, Leiden. Org: Milieudefensie, Natuur en Milieu, ism. 
regionale org.'s. Info: 020-6262620. Http://www.milieudefensie.nl 
(#m#d). 

Di 18 apr 20:00-22:00 Bijeenkomst rond Mondialisering en de 
koncentratie in grote ondernemingen. Inleiding door Erik Wesselius 
(Corporate Europe Observatory). Ihkv. serie over internationale 
ekonomie en politiek. (andere thema's op 13, 20 en 30 mei). Irene, 
Stationsstraat 39, Tilburg. f10,-. Org: Vereniging Attac-Nederland. 
Info: 013-5351523 (Jan Vugts). (#d#i). 

Di 18 apr 19:30-21.15 Nat. Duurzaamheidsdebat: Duurzame schoonheid. 
De Rode Hoed, Amsterdam. 's middags is er ook een duurz. debat over 
ander thema. Org: NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. 
Http://www.ncdo.nl (#d). 

Di 18 apr 17:00-18:45 Nationaal Duurzaamheidsdebat: Regisseur van de 
ruimte. De Rode Hoed, Amsterdam. 's avonds nog een duurz. debat over 
ander thema. Org: NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. 
Http://www.ncdo.nl (#d). 

Wo 19 apr 19:30-21.15 Nat. Duurzaamheidsdebat: Handel in kennis. 
(Hoe) kunnen Westerse ICT-bedrijven gebruik maken van kennis en 
arbeidspotentieel in ontwikk.landen?. De Rode Hoed, Amsterdam. 's 
middags is er ook een duurz. debat over ander thema. Org: NCDO. 
Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. Http://www.ncdo.nl (#d). 

Wo 19 apr 19:30-21.15 Nat. Duurzaamheidsdebat: Vriendelijk 
prikkeldraad. Over ekologische verbindingszones. De Rode Hoed, 
Amsterdam. 's middags is er ook een duurz. debat over ander thema. 
Org: NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. 
Http://www.ncdo.nl (#d). 

Wo 19 apr 17:00-18:45 Nationaal Duurzaamheidsdebat: Meer dan boeren. 
Over gebruik landbouwgronden en 'breed' boeren. De Rode Hoed, 
Amsterdam. 's avonds nog een duurz. debat over ander thema. Org: 
NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. Http://www.ncdo.nl 
(#d). 

Do 20 apr 17:00-18:45 Nationaal Duurzaamheidsdebat: Apotheek in 
Afrika. De Rode Hoed, Amsterdam. 's avonds nog een duurz. debat over 
ander thema. Org: NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. 
Http://www.ncdo.nl (#d). 

Za 22 apr AANVULLING> Earth-Day: Internationale Dag van de Aarde. 
Wereldwijde aktiedag voor behoud van de aarde. Internat. info: 
http://www.earthday.net/worldwide. Kontaktpersoon voor Nederland: 
Joke Hoobroeckx, email: hbx@worldonline.nl. (#m#d#i#a) 

Za 22 apr WIJZ> Earth-Day: Internationale Dag van de Aarde. 
Wereldwijde aktiedag voor behoud van de aarde. Info: 
http://www.nut.nl/aardedag Kontaktpersoon voor Nederland: Joke 
Hoobroeckx, tel/fax 0251-232155, email: hbx@worldonline.nl. 
(#m#d#i#a) 

Do 27 apr 20:00 Regionaal Groene Grens-debat: 'Werken aan 
herstrukturering van bedrijfsterreinen'. Een konfrontatie tussen 
bedrijfsleven, milieubeweging en politiek. Restaurant Boerke 
Mutsaerts, Vijverlaan 2, Tilburg. Org: Milieudefensie, Natuur en 
Milieu, ism. regionale org.'s. Info: 020-6262620. 
Http://www.milieudefensie.nl (#m#d). 

* MEI 2000 

Zo 7 mei Zondag Zonder Auto in ruim 150 steden in Italie. Info: 
Land. Overleg Autovrije Zondag: 020-5507300 (Rene Danen). (#m#d#i) 

Wo 10 mei Eerste Nationaal Sustainability Congres. Meer info en 
brochure: email herman@ckc-seminars.nl. (#d). 

Do 11 mei Vanaf 19:30 Avond over milieuzorg en energiebesparing in 
kerkgebouwen. Doopsgezinde kerk, Noordmolenwerf 1-3, R'dam. Org: 
Werkgroep kerk en milieu/KSA. Info: En aanmelding:010-4666722, 's 
avonds: 010-4732256. Ksa@xs4all.nl. #d 

Vr 12 - wo 17 mei Hope & Resistance-gathering. Thema's: geweldloze 
direkte aktie en duurzaamheid. Deelnemers uit heel Europa. 
Oxford/GB. Deelname kost 50 pond, all-in. Info: Email: 
rowantilly@gn.apc.org. (#v#i#a). 

Za 13 mei 20:00-22:00 Bijeenkomst rond Mondialisering en het milieu. 
Inleiding door Wim Kersten (beleidsmedew. De Groenen EU Parl.). 
Ihkv. serie over internationale ekonomie en politiek. (andere 
thema's op 20 en 30 mei). Irene, Stationsstraat 39, Tilburg. f10,-. 
Org: Vereniging Attac-Nederland. Info: 013-5351523 (Jan Vugts). 
(#d#i). 

Za 20 mei 10:00-17:00 Aanloopdag bij Omslag, Werkplaats voor 
Duurzame Ontwikkeling: informeel kennismaken; 's middags rondleiding 
door heemtuin Simon Deltour. Hoogstraat 301a, Eindhoven. Gratis 
(vrijwillige bijdrage), Mee-eten kan. Vooraf aanmelden ivm. 
voorbereiding. Org: Omslag. Info: 040-2910295. (#d#m). 

Za 20 mei 20:00-22:00 Bijeenkomst rond Mondialisering en het 
Internationaal financiele systeem. Inleiding door Theo Ruyter (% 
Attac Nederland). Ihkv. serie over internationale ekonomie en 
politiek. (nog 1 bijeenkomst op 30 mei). Irene, Stationsstraat 39, 
Tilburg. f10,-. Org: Vereniging Attac-Nederland. Info: 013-5351523 
(Jan Vugts). (#d#i). 

Zo 21 mei Groene Grens-debat: Waar trekken politici de Groene Grens? 
Twistgesprekken tussen Tweede Kamerleden en regionale 
milieu-aktivisten. Tevens afsluiting serie regionale Groene Grens 
debatten. In de Grote Polder (Groene Hart), bij Zoeterwoude. Org: 
Milieudefensie, Natuur en Milieu, Info: 020-6262620. 
Http://www.milieudefensie.nl (#m#d). 

Di 30 mei 20:00-22:00 Bijeenkomst rond Mondialisering en sociale 
gevolgen. Inleiding door Anneke van Luijken (IRENE). Ihkv. serie 
over internationale ekonomie en politiek. Irene, Stationsstraat 39, 
Tilburg. f10,-. Org: Vereniging Attac-Nederland. Info: 013-5351523 
(Jan Vugts). (#d#i). 

* JUNI 2000 

Wo 14 - zo 18 jun Internat. kongres Challenges for Science and 
Engineering in the 21st Century. Uitgebr. aanbod workshops en 
lezingen. Stockholm/Zweden. 220 DM (reduktie mog.) Zelf overnachting 
regelen. Info/progr. op website! Org: Int.Netw.Engineers/Scientists 
for Glob.Responsability. Info: 0049-231-575218. Email: 
ines2000@t-online.de. Http://www.ines2000.org (#i#v#m#d#j). 

Za 17 - zo 18 jun Open dagen in de biologische land- en tuinbouw. 
Rondleidingen en proeverijen op biol. bedrijven in heel Nederland. 
Org: St. Biologica. Lijst met deelnemende bedrijven beschikbaar: 
030-2339970. (#m#d) 

Za 24 jun 10:00-17:00 Aanloopdag bij Omslag, Werkplaats voor 
Duurzame Ontwikkeling: informeel kennismaken; 's middags informatie 
over Akties tegen kernwapens. Hoogstraat 301a, Eindhoven. Gratis 
(vrijwillige bijdrage), Mee-eten kan. Vooraf aanmelden ivm. 
voorbereiding. Org: Omslag. Info: 040-2910295. 
Http://www.ddh.nl/vrede/kernwapens (#d#v) 

* AUGUSTUS 2000 

Di 1 - wo 16 aug Ekotopia 2000: jaarlijks eko-festival voor Europese 
jongeren. Hoofdthema: globalisering. Kreeren van een eko-dorp. 
Maisaari (eiland aan de westkust van Finland). 10 a 15 eco's per 
dag. Org: European Youth for Action (EYFA). Info: Email: 
sanna.s@sunpoint.net. Http://www.kulma.net/ekotopia (#i#j#a#m#d). 

Ma 7 - za 19 aug Permakultuur ontwerpkursus, oa: landschap., bodem, 
mulch, kompost, water, energie, ekol. (zelf)bouw en lokale ekonomie. 
Maria Hoeve, Hoenderloo. f775,-. inkl. eten, exkl. overnacht. 
Docent: Patrick Whitefield. Voertaal Engels. Info: Liesbeth Spoor, 
020-6730049. Email: permacultuur@planet.nl. (#m#d). 

* SEPTEMBER 2000 

Vr 22 sep Europese Autovrije Dag, in: Belgie, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Italie, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden. In 
Nederland op 24 september! Info: Land. Overleg Autovrije Zondag: 
020-5507300 (Rene Danen). (#m#d#i) 

Zo 24 sep Autovrije Zondag! Org: Land. Overleg Autovrije Zondag 
(LOAZ), ism. Milieudefensie. Info: 020-5507399 (Rene Danen). Email: 
autovrij@milieudefensie.nl. Http://www.autovrijezondag.nl (#m #d). 

* OKTOBER 2000 

Ma 23 - di 24 okt Conferentie 'Towards Sustainable Product Design'. 
Stuttgart Design Center, Duitsland. Org: Centre for Sustainable 
Design. Info: Prof. Martin Charter, mcharter@surrart.ac.uk. 
Http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws/2000 (#d#i). 

* NOVEMBER 2000 

Za 25 nov Internationale Niet-Winkeldag! Wereldwijde aktiedag tegen 
Westerse overkonsumptie en oneerlijke verdeling van welzijn en 
welvaart wereldwijd. Voor de zesde keer in Nederland! Vraag 
aktiehandleiding. Akties in heel Ned. Coordinatie voor Nederland: 
Omslag. Info: 040-2910295. Email: omslag@omslag.nl 
http://www.ddh.nl/nwd (#a#i#m#d) 

* EINDE 10-04-00 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag,  Postbus 81,  5600 AB Eindhoven   -   omslag@omslag.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9912- 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam