[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] op de voet gevolgd+ADwAIQ-DOCTYPE HTML PUBLIC +ACI--//W3C//DTD W3 HTML//EN+ACIAPg- +ADw-HTML+AD4- +ADw-HEAD+AD4- +ADw-META content+AD0AIg-text/html+ADs- charset+AD0-utf-7+ACI- http-equiv+AD0-Content-Type+AD4- +ADw-META content+AD0-'+ACI-MSHTML 4.72.3110.7+ACI-' name+AD0-GENERATOR+AD4- +ADw-/HEAD+AD4- +ADw-BODY bgColor+AD0AIw-ffffff+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT color+AD0AIw-000000 size+AD0-2+AD4-In januari is verschenen de RIVM-publicatie +ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT color+AD0AIw-000000 size+AD0-2+AD4APA-STRONG+AD4-'Voetafdrukken van Nederlanders. Energie- en ruimtegebruik als gevolg van consumptie' +ADw-/STRONG+AD4APA-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT color+AD0AIw-000000 size+AD0-2+AD4-onder redactie van J.P.M. Ros.+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4-RIVM rapport 251701 040.+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4-RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. +ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4-Telefoon: 030.2.749.111+ADs- fax: 030.2.742.971+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4APA-/FONT+AD4AJg-nbsp+ADsAPA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4AJg-nbsp+ADsAPA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4-SAMENVATTING+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4APA-/FONT+AD4AJg-nbsp+ADsAPA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT color+AD0AIw-000000 size+AD0-2+AD4-Dit rapport geeft een nadere invulling aan het idee van afwenteling van milieuproblemen op het buitenland achter de indicator 'ecological footprint' zoals door Wackernagel en Rees in 1996 is ge-introduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eerder ontwikkelde benaderingsmethodieken+ACY-nbsp+ADs- betreffende het thema Verspilling ofwel het 'beslag op de sleutelvoorraden ruimte en energie'. Tevens worden daarmee samenhangende thema's als biodiversiteit, leefstijl en consumptiepatronen in nationaal verband nader geanalyseerd. Daarnaast is dit rapport als achtergrondrapport bij de Milieubalans 99 een verantwoording van de rekenmethodieken die in dat kader zijn gehanteerd alsmede de resultaten ervan.+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT color+AD0AIw-000000 size+AD0-2+AD4APA-/FONT+AD4AJg-nbsp+ADsAPA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT color+AD0AIw-000000 size+AD0-2+AD4-Het totale energiegebruik als gevolg van consumptie door Nederlanders is tussen 1948 en 1996 constant gestegen (de economische recessie van de jaren 80 daargelaten) en daarbij ver-vijf-voudigd. Het totale energiegebruik per persoon is tussen 1948 en 1996 meer dan ver-drie-voudigd van 35 naar ruim 120 GJ. +ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT color+AD0AIw-000000 size+AD0-2+AD4APA-/FONT+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4-De sterkste groei vond plaats tussen 1960 en 1980, mede als gevolg van de sterke groei van het autogebruik en de introductie van de centrale verwarming.+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4-Zonder de belangrijkste efficinetieverbeteringen zou het energiegebruik per persoon tussen 1948 en 1996 met ruim 40 GJ extra zijn gestegen. De belangrijkste bijdragen daaraan vormde de isolatie van woningen, de efficiency-verbeteringen van electrische apparaten en die van verwarmingsinstallaties (30 GJ). Deze efficiencyverbeteringen binnen het huishouden zijn echter lang niet genoeg geweest om de consumptiegroei te compenseren.+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4APA-/FONT+AD4AJg-nbsp+ADsAPA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4-Het ruimtebeslag van de Nederlanders is tussen 1960 en 1995 toegenomen zij het veel minder spectaculair+ACY-nbsp+ADs- dan het energiebeslag, van 7,9 mln. ha. in 1960 tot 10,7 mln ha. in 1995. De toename door de verhoogde consumptie 5,8 mln ha. wordt daarbij ongeveer gecompenseerd door een verbetering in productietechnieken en productie-efficientie 5,3 mln ha. Hierdoor houdt in 1995 de toename van het ruimtebeslag min of meer gelijke tred met de groei van de bevolking.+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4APA-/FONT+AD4AJg-nbsp+ADsAPA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4-Ten aanzien van de biodiversiteit is volgens een ruwe schatting wereldwijd de ecologische waarde afgenomen van 100+ACU- (oorspronkelijke bedekking) naar 73+ACU- in 1970 en 72+ACU- in 1990. Voor deze daling over het traject tot aan 1970 en 1990 is Nederland verantwoordelijk voor ca 0,2+ACU- (van de 27+ACU- resp. 28+ACU- waardedaling).+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4APA-/FONT+AD4AJg-nbsp+ADsAPA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT size+AD0-2+AD4-De beschrijvingen van de voor de Milieubalansen gehanteerde methodieken en definities geven aan, dat er tal van keuzen worden gemaakt die niet los kunnen worden gezien van het gebruiksdoel van de verkregen informatie. In het laatste hoofdstuk worden enkele van de mogelijke gebruiksdoelen beschreven met de betekenis hiervan voor methodische keuzen.+ADw-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4- +ADw-DIV+AD4APA-FONT color+AD0AIw-000000 size+AD0-2+AD4---------------------------------+ADw-BR+AD4AJg-nbsp+ADsAPA-/FONT+AD4APA-/DIV+AD4APA-/BODY+AD4APA-/HTML+AD4-