[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] op de voet gevolgdOmdat er nog geen regeling getroffen is voor deze subject, en in verband
met de actualiteit nadere informatie wenselijk is, nog even 'op de oude
voet' verder .....

1. 3e Europese Conferentie voor duurzame steden
2. publcatie De Kleine Aarde


1. 3e EUROPESE CONFERENTIE VOOR DUURZAME STEDEN
wordt gehouden van 9 tot 12 februari in Hannover.

- gemeenschappelijke indicatoren
Ter ondertekening circuleert van de Euro Commissaris voor Milieu een
overeenkomst om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke indicatoren in
Europa voor het vaststellen van het Plaatselijk Duurzaamheids Profiel
- de Ecologische Voetafdruk (EV) als middel voor bewustwording.
Op donderdag 10 februari is het agendapunt D10 aan de orde als deel van
hoofdstuk D over het beheersen, hanteen en evalueren van duurzaamheid.
In werkgroep D10 zullen praktische toepassingen worden getoond van de EV en
'dergelijke concepten'.

Voor nadere inlichtingen over de Hannover Conferentie:
www.sustainable-cities/org
Met dank aan Theo Breumelhof (Den Haag).


2. PUBLICATIE DE KLEINE AARDE:
'Hoeveel aarde nemen we (on)eigenlijk in beslag?' bevat een samenvatting
van publicaties over en de ontwikkelingen met het Footprint-model. Naast
vele illustraties en hoofdstukken over Footprints van landen en steden zijn
ook visies en idee-en opgenomen, zoals Footprints van producten en de
Footprint-chipknip.
Uitgave: begin 1998.

Postbus 151, 5280 AD  Boxtel,
tel.: 0411.684921
fax  0411.683407
E-Mail:  dekleineaarde@pz.nl
Internet:  http://www.pz.nl/dekleineaarde

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam