[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] de kolen en de geit sparen[bron: metro, 2-11-99, voorpag.]

Kamer betwist hardheid van Pronks garanties.

[parafraserend:]

In de Klimaatnota zitten onderdelen waarvan de
opbrengst [aan CO2 reductie] niet vaststaat, maar het totaalpakket
is gegarandeerd.

Het ombouwen van kolen- naar gas-centrales gebeurt op basis
van vrijwilligheid.
Dit is echter een kwart van het totaalpakket in de nota, en de 
centrales vinden de maatregel veel te duur.

[einde para-citaat]

Mijn vraag: als dit vrijwillig blijft, wie wordt er dan verplicht iets te doen ?
Of gaan we weer vrijwillig een reductiedoel missen, en vrijwillig nog
verder met de planeet te vergokken, "omdat er geen draagvlak onder
het publiek bestaat voor verdergaande maatregelen"  ?

Zeg dan liever:
"geen draagvlak om de Aarde te behouden als bron van leven voor
toekomstige generaties".
Dan wordt duidelijk wat een onzin dit eigenlijk is.

Waar hebben we die overheid eigenlijk voor ?
Natuurlijk wil niemand mEEr inleveren dan anderen (of andere landen)
maar als nIEmand inlevert moet er toch gezamelijk ingegrepen worden ?

Misschien moeten we het milieubeleid maar overdragen aan de Fiscus.
Die weten van aanpakken als het om het algemeen belang gaat.
En die ZORGEN gewoon dat er draagvlak voor is dat ze 60% van je
inkomen inpikken via BTW/looonheffing etc.
Met de deurwaarder.

groeten van Micha


--
   Thousands of lemmings can't be wrong.
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam