[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Fwd: Opheffing Boekhl MilieuBoek/reactie
-----Original Message-----
From: Frits Glotze <f.glotze@dosgg.nl>
To: duurzaamlijst@ddh.nl <duurzaamlijst@ddh.nl>
Date: Friday, November 05, 1999 3:20 AM
Subject: [Duurzaamlijst] Fwd: Opheffing Boekhandel MilieuBoek

knip, diverse

> De uitverkoop > "> bij MilieuBoek zelf gaat daarom niet door. (Tel.
mededeling
> "> van hen zelf).

> "> Opheffing is een verlies voor de natuur/milieubeweging!
>
>Is dat wel zo?
>Ik moet zeggen dat ik _een_ keer in mijn leven in de milieuwinkel ben
geweest
>om er ook _een_ (goed) boek aan te schaffen. Het was overigens wel een
hele
>reis ...
>Ik bestel mijn 'milieuboeken' bij de reguliere boekhandel. Maar dat
betekent
>nog niet dat ik verloren ben voor de milieubeweging!
>
>Bijvoorbeeld:
>Vanavond heb ik de presentatie bijgewoond van de plaatselijke stichting
'Wonen
>met Verkeer' die een rondweg om Voorschoten heen heeft uitgewerkt.
>Die vertoning prikkelt mij alleen maar om me nog scherper te verzetten
tegen
>een aanstaande tweede concept van verkeersstructuurnota van de gemeente
>Voorschoten mocht die rondweg daarin worden opgenomen. Ik heb al een
gevecht
>met twee van deze mensen, bestuursleden, achter de rug in de werkgroep
'Milieu
>en Verkeer' als onderdeel van het platform Voorschoten Duurzamer. Men
heeft
>moeite met het verschil tussen enerzijds de leefbaarheid voor hun deur
en
>anderzijds een Duurzamer Voorschoten. Ik heb hen adequate informatie
gegeven
>over de (geschiedenis van) LA 21.
>Nu kunnen ze in ieder geval niet meer zeggen: 'we hebben het niet
geweten'.
>Kortom: werk aan de winkel.
>
>Gegroet,
>Frits Glotze.

Beste Frits,
ik begrijp je argumentatie niet helemaal.
1. Milieu-Boek-winkel kwam indertijd rechtstreeks voort uit
Milieubeweging (Milieudefensie), in eerste instantie vooral als
distributiecentrum voor verspreiding o.m. rapporten en is altijd een
gesubsidieerde Stichting gebleven. Heeft zowel dmv bestuur-achterban,
als leveranciers en kopers steeds nauwe voeling met natuur/milieuorgan.
gehouden.
2. De laatste jaren hebben diverse NM organisaties (weer) voor andere of
eigen vormen van distributie gekozen. Om allerlei redenen, b.v. toch
meer eigen gewin en efficiŽntie, omdat bij MB ook niet alles altijd even
goed liep enz. Dit is samen met diverse andere redenen, b.v.
subsidiestop VROM per 1/1/2000, oorzaak van stoppen MB.
3. Een verlies voor de milieubeweging betekent m.i. niet dat alle
klanten die daar ooit gekocht hebben, daarvoor verloren gaan...!(Zo snap
ik tenminste je opmerking). MB werd in de loop v.d. tijd een plek waar
zoveel mogelijk informatie over verschenen (en te verschijnen!) boeken,
brochures en andere media bij elkaar werd gebracht -en ook dat werd op
den duur mogelijk te veel-, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van
straattegeltuintjes tot LA21 en Milieu en Verkeer. En als ze iets niet
hadden, probeerden ze het te vinden of te bestellen.Zo'n centrale, toch
behoorlijk onafhankelijke plek, is er niet meer. De verschillende clubs
hebben, al of niet samen met anderen, weer hun eigen distributiekanalen.
4. Anderzijds zijn dat natuurlijke tekenen van de tijdgeest, waar MB
mogelijk op diverse manieren de boot bij heeft gemist, niet voldoende op
heeft ingespeeld. Denk allereerst maar aan internet als bron van info en
om aan te kopen. Ik zoek en bestel nu m'n boeken b.v. rechtstreeks bij
Earthscan (zou dat althans kunnen).
Geconstateerd wordt enerzijds een afname van interesse voor
milieuonderwerpen, zowel bij het publiek als bij uitgevers, anderzijds
dat (bepaalde) milieuthema's juist steeds actueel zijn. Citaat uit het
interview met Kees Hendriks, directeur MB in het vandaag verschenen
Boekblad-nummer:.Vraag: 'De sluiting van de winkel komt net op het
moment dat milieu weer erg in de belangstelling staat: minister Pronk
heeft net zijn Klimaatnota aangeboden.' KH: 'ja, het is grappig:
rgelmatig gebeurt er wat op milieugebied: uitstoot van CO2, de
hogesnelheidstrein. Maar je ziet dat die onderwerpen dan onvoldoende
vertaald worden naar het brede publiek. Er is vermoeidheid ontstaan, de
discussie is te technisch. De belangstelling van het publiek verschuift
ook: zo is er in de winkel wel meer vraag gekomen naar boeken over
duurzaam bouwen, uitgevers hebben dat na enige aarzeling goed opgepakt.
En ik denk dat er kansen zijn voor meer nieuwe boeken en cd-roms over
natuur en milieu. (...) De uitgevers hebben het slagveld wel ťrg snel
verlaten.'
5. Tja, die reis...Gezien hun functie als verzendboekhandel had je je
die nu juist kunnen besparen! Maar ja, als iemand die jarenlang
letterlijk bij hen om de hoek zat, heb ik makkelijk praten. ;o))  En het
ter plekke snuffelen leverde juist vaak heel onverwachte en
niet-gezochte ontdekkingen op!
6. Als je koppeling naar je eigen ervaringen in Voorschoten bedoeld is
als bewijs dat je nog steeds actief bent: gelukkig maar, houden zo!
Anderzijds was nu net MB de club die ook plaatselijke groepen adequate
en actuele achtergrondinfo kon leveren voor hun strijd voor of tegen
plannen. (Niet iedereen heeft jouw archief!). En daarbij ben ik het al
jarenlang met Kees Hendriks eens dat er veel te weinig verschijnt dat
aansluit bij de concrete lokale behoeften, begrijpelijk en toegankelijk
is.
7. Leuke uitzondering (?) is de recent verschenen kleurige en vrolijke
video van de Werkgroep Natuur & Milieu de Pijp (Amsterdam) over de
groene-straat-dag. Tegelijk daarmee verscheen bij het Milieucentrum
Amsterdam een simpele handleiding: Hoe organiseer ik een
groene-straat-dag? (info: 020 - 624 15 22).
Vast ook voor andere plaatselijke doelen bruikbaar.

Met groeten,
Winnie Meyer Ricard


>


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam