[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Lijst abonnees duurzaamheidslijst (A)Theo Kuijpers is voor enige tijd afwezig. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Anneke Driessen. Zij is bereikbaar op nummer 070 - 3536631
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam