[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] lokale duurzaamheidspiegelBeste Thijs de la Court,

Zoals je misschien al op een of andere manier gehoord hebt organiseert
VTM samen met COS Rijnmond een bijeenkomst over LDS op 26 november. Ik
ben op dit moment van plan om daar heen te gaan en zou graag van te
voren de nieuwe vragenlijsten zien. Mijn persoonlijke belangstelling gaat
vooral uit naar energie en verkeer, maar voor de indruk van het geheel
zou ik ze wel allemaal even willen zien. Heb je ook nog wat
uitgebreider informatie over de nieuwe manier van beoordelen. Met name
dat jury aspect roept bij mij vragen op. Ik vraag me namelijk
onmiddelijk af of de afstand tot de lokale groepen daarmee niet
vergroot wordt hetgeen ik jammer zou vinden. Betekent het ook dat er 8
tot 16 winnaars komen in de vernieuwde LDS opzet? 

Met vriendelijke groeten 

Willemien Troelstra
Milieudefensie Rotterdam
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam