[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Opheffing Boekhl MilieuBoek/reactieReplies to msg 05 Nov 99: spin.meyerricard@consunet.nl (WinnieMRFredV)

Beste Winnie,

 "> ik begrijp je argumentatie niet helemaal.

Blijkbaar heeft voor mij (maar wie ben ik) Milieu-Boek niet de functie gehad
die het had kunnen hebben. Postorderbedrijven werken niet zo best bij mij. Ik
scharrel mijn kostje desondanks wel bij elkaar in het land. De organisatiegraad
voor duurzaam gerichte activiteiten lijkt mij inmiddels al behoorlijk
fijnmazig. Je pakt een onderwerp bij de kop en binnen een mum van tijd heb je
een hoop ervaringen en theoretische achtergronden bij elkaar. Bijvoorbeeld via
deze list. (Interessante mededeling van Thijs de la Court over de voorbereiding
van de Lokale Duurzaamheidsspiegel voor volgend jaar. Het zit er aan te komen
dat we er in Voorschoten mee aan de gang gaan, maar daarvoor moeten er nog
voldoende mensen 'instappen'.)

Jij hebt Milieu Boek, en de organisatie erachter, op de voet kunnen volgen. Dan
heb je veel meer een 'verliesgevoel' dan ik omdat de goede bedoelingen ervan
blijkbaar niet meer tot hun recht kunnen komen. Het lijkt me altijd goed om dat
eens te analyseren en om het systeem van zoiets in de vingers te krijgen.
Begint de NCDO zo langzamerhand niet een enorm centrale rol te spelen? Gaat
daar alle subsidie van VROM soms heen?

Voor de volledigheid heb ik je argumenten, gekortwiekt, laten staan.


 "> 1. Milieu-Boek-winkel kwam indertijd rechtstreeks voort uit
 "> Milieubeweging (Milieudefensie) [...] Heeft zowel dmv
 "> bestuur-achterban, als leveranciers en kopers steeds nauwe
 "> voeling met natuur/milieuorgan. gehouden.

 "> 2. De laatste jaren hebben diverse NM organisaties (weer) voor
 "> andere of eigen vormen van distributie gekozen. [...] Dit is
 "> samen met diverse andere redenen, b.v. subsidiestop VROM per
 "> 1/1/2000, oorzaak van stoppen MB.

 "> 3. MB werd in de
 "> loop v.d. tijd een plek waar zoveel mogelijk informatie over
 "> verschenen (en te verschijnen!) boeken, brochures en andere
 "> media bij elkaar werd gebracht [...] Zo'n centrale, toch behoorlijk
 "> onafhankelijke plek, is er niet meer. 

 "> 4. Anderzijds zijn dat natuurlijke tekenen van de tijdgeest,
 "> [...] Er is vermoeidheid ontstaan, de discussie is te
 "> technisch. De belangstelling van het publiek verschuift ook:
 "> '[...] ik denk dat er kansen zijn voor meer nieuwe boeken en
 "> cd-roms over natuur en milieu. (...) De uitgevers hebben het
 "> slagveld wel -rg snel verlaten.'

 "> 5. Tja, die reis...Gezien hun functie als verzendboekhandel
 "> had je je die nu juist kunnen besparen! Maar ja, als iemand
 "> die jarenlang letterlijk bij hen om de hoek zat, heb ik
 "> makkelijk praten. ;o)) [...]


 "> "> 6. Als je koppeling naar je eigen ervaringen in Voorschoten
 "> bedoeld is als bewijs dat je nog steeds actief bent: gelukkig
 "> maar, houden zo! [...] En daarbij ben ik het al jarenlang met
 "> Kees Hendriks eens dat er veel te weinig verschijnt dat
 "> aansluit bij de concrete lokale behoeften, begrijpelijk en
 "> toegankelijk is. 


 "> 7. Leuke uitzondering (?) is de recent verschenen kleurige en
 "> vrolijke video van de Werkgroep Natuur & Milieu de Pijp
 "> (Amsterdam) over de groene-straat-dag. Tegelijk daarmee
 "> verscheen bij het Milieucentrum Amsterdam een simpele
 "> handleiding: Hoe organiseer ik een groene-straat-dag? (info:
 "> 020 - 624 15 22). Vast ook voor andere plaatselijke doelen
 "> bruikbaar.

Gegroet,
Frits Glotze.... the cause of the 1.3 billion people who live in absolute poverty
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam