[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Museum voor Vrede en Geweldloosheid officieel van startBericht afkomstig van: Museum voor Vrede en Geweldloosheid 

          PERSBERICHT EN UITNODIGING 

      START MUSEUM VOOR VREDE EN GEWELDLOOSHEID 
         20 en 21 november 1999, Leiden 

 Leiden, 4 november 1999. In het weekend van 20 en 21 november zal 
het Museum voor Vrede en Geweldloosheid officieel van start gaan. 
De openingshandeling zal worden verricht door de loco-burgemeester 
van Leiden. Plaats van handeling: Emilie Knappert Scholengemeenschap, 
5 Mei-laan 210 te Leiden ZW. Open van 10.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is op beide dagen gratis. 

 Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid is opgericht om te bewaren 
wat in 125 jaar Nederlandse vredesbeweging is gezegd en gedaan, maar 
vooral om aan jeugdigen en volwassenen te tonen dat geweld geen 
oplossing biedt voor problemen. Door zijn exposities en activiteiten 
wil het museum mensen inspireren tot afschaffing van het geweld, op 
straat, rondom het voetbal, tussen volken en staten. Het wil waarden 
uitdragen die leiden tot respect voor het leven, voor menselijke 
gelijkheid en waardigheid en tot wederzijds begrip en tolerantie. 
Het museum wil zodoende mede inhoud geven aan het door de Verenigde 
Naties uitgeroepen 'Decennium voor een Cultuur van Vrede en 
Geweldloosheid' (2001-2010). 

 Het museum is voortgekomen uit de Vredesbeweging en bestaat reeds 
enkele jaren. In die tijd werd nog slechts op bescheiden schaal met 
tentoonstellingen naar buiten getreden. Veel energie werd besteed 
aan de collectievorming en het bedenken, ontwerpen en maken van 
tentoonstellingen en museale attracties. De resultaten konden in mei 
jl. reeds worden getoond aan het internationale publiek toen wij de 
gangen en hallen van het Congresgebouw vulden met tentoonstellingen 
tijdens Hague Appeal for Peace. 

 Tijd dus om officieel van start te gaan! We doen dat met een groot 
opgezette manifestatie in het weekend van 20 en 21 november 1999. 
Daarbij zullen 10 eigen tentoonstellingen te zien zijn plus nog 
tenminste 5 tentoonstellingen van bevriende organisaties. Dit geheel 
wordt omlijst met toespraken, films, zang, dans en cabaret. Het 
officiele startsein zal worden gegeven door de loco-burgemeester van 
Leiden. Er zullen bijzondere activiteiten voor kinderen zijn. Verder 
aanwezig: creche, koffiekamer en museumwinkel. Na dit weekend 
trekken de tentoonstellingen het land in en zullen dan op vele 
plaatsen te zien zijn. Een varende tentoonstelling staat ook op 
stapel. 

----------------- 
Noot voor de pers 

Voor vertegenwoordigers van de pers is er een perskamer. Ook is een 
persmap beschikbaar. 
Aanvragen persmap en nadere informatie: Nico Faber, 
telefoon en fax: 071-5211472 of e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl 
Website: www.ddh.nl/org/aom/ 

----- Einde doorgestuurd bericht ------------------------------------ 

* Zaterdag 27 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam