[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Abusievelijke e-mail d.d. 04/11/1999Geachte heer/mevrouw,

de e-mail die u eerder vandaag van mij ontving
was uitsluitend bestemd voor de lijstbeheerder
en werd u dus abusievelijk toegezonden.
Mijn welgemeende excuses daarvoor.

Het was mij overigens te doen om de
e-maillijst, die openbaar is, en niet
om overige gegevens van de aangesloten
abonnees. Uit diverse reacties bleek
mij dit misverstand.

Met vriendelijke groet,


Adriaan A. Dijkhuizen
04/11/1999-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam