<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Lijst abonnees duurzaamheidslijstStichting Aarde schreef:

> sinds enige tijd zijn wij abonnee van de duurzaamheidslijst.
> 
> Gaarne zouden wij van u ontvangen de lijst van abonnee's
> en hun e-mail adressen.

Dit verzoek lijkt gericht aan de lijstbeheerder, maar werd naar de lijst 
gestuurd. In dit geval bespaart mij dat wat werk, mijn reactie zou in 
dezelfde geest zijn geweest als die van Bart Brugmans ;-)

Met vriendelijke groet,
Boyd Noorda
(beheer)


Bouw mee aan onafhankelijke Internetplatforms, zoals http://www.ddh.nl
+--------------------------------------------------------------------+
|      Socia Media werkt aan nieuwe, duurzame media       |
| O.a Internet support, workshops, websites, AV en geluid voor NGO's |
| Email: boyd@ Web: http://www.sociamedia.nl/home.html |
| Postbus 13510, 2501 EM Den Haag Tel: 070-3654124 Fax: 070-3614000 |
+--------------------------------------------------------------------+
 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam