<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Abusievelijke e-mail d.d. 04/11/1999Beste Adriaan,

Je schreef:

> de e-mail die u eerder vandaag van mij ontving
> was uitsluitend bestemd voor de lijstbeheerder
> en werd u dus abusievelijk toegezonden.
> Mijn welgemeende excuses daarvoor.
> 
> Het was mij overigens te doen om de
> e-maillijst, die openbaar is, en niet
> om overige gegevens van de aangesloten
> abonnees. Uit diverse reacties bleek
> mij dit misverstand.

Waarop ik als beheerder weer het zelfde verzoek om de lijst kreeg...

Ik hoop maar dat dit goedbedoelde onbekendheid is met E-mail media, want de 
misverstanden liggen (juist gezien de reacties) toch aan jouw kant.

Door zo'n verzoek, waarbij ook geen reden aangegeven wordt, wek je de 
indruk dat je deze mensen iets wil sturen, waar ze niet om gevraagd hebben. 
Daar is 'men' inmiddels behoorlijk allergisch voor: Iedereen die zich 
'normaal' op het net begeeft, ontvangt al genoeg ongevraagde reclame per E-
mail (spam).
Een verzoek in deze vorm is volgens de netiquette ook niet geoorloofd. Het 
enig geoorloofd gebruik van de adressenlijst wat alleen abonnees van de 
lijst toegestaan is, is berichten aan alle abonnees te zenden.

Als je wilt werven, fondsen zoekt, contact wilt met gelijkgezinden of wat 
dan ook, dan kun je gewoon een bericht posten en mensen verzoeken 
vrijwillig contact te zoeken en/of hun E-mail adres te geven.
Mocht het een 'commerciele boodschap' betreffen, dan wordt terughoudendheid 
en een duidelijke relatie met duurzame ontwikkeling verwacht.

Misverstand is ook dat de lijst openbaar zou zijn. Dit is de abonnee-lijst 
van een medium. Mensen abonneren met als enig doel/verwachting berichten 
van andere abonnees te ontvangen. De lijst bestaat verder uit enkel E-mail 
adressen, andere gegevens zijn voor dit doel niet nodig en ook ongewenst.
dDH zal overigens de laatste zijn om deze adreslijsten te 'verkopen' ;-)

Meer over mailing lists: http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist

Vriendelijke groet,
Boyd Noorda


Bouw mee aan onafhankelijke Internetplatforms, zoals http://www.ddh.nl
+--------------------------------------------------------------------+
|      Socia Media werkt aan nieuwe, duurzame media       |
| O.a Internet support, workshops, websites, AV en geluid voor NGO's |
| Email: boyd@ Web: http://www.sociamedia.nl/home.html |
| Postbus 13510, 2501 EM Den Haag Tel: 070-3654124 Fax: 070-3614000 |
+--------------------------------------------------------------------+
 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam