[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] NWD akties in ArnhemWerkgroep Arnhem Duurzaam
Jack Stoop
Kleefse Plein 423
6834 AM  Arnhem


PERSBERICHT

18 november 2000

Op zaterdag 25 november is het Internationale Niet-Winkeldag, een dag
van wereldwijd protest tegen de Westerse overconsumptie. In Arnhem
zullen aktivisten van de Werkgroep Arnhem Duurzaam middels een
straattheateract op o.a. het Land van de Markt het publiek overtuigen
dat ze koopziek zijn en hen informeren over de gevolgen hiervan voor het
milieu en de ontwikkelingslanden. 

De aktievoerders zijn verkleed als koopvirus en verleiden bezeten
winkelaars om steeds maar meer te kopen. Ze houden ze een hengel vol
verleidingen als mobiele telefoons, computerspelletjes, etc. voor, en
roepen leuzen als "Alles is te koop", "genoeg bestaat niet". Gelukkig
zijn er ook een paar verplegers met een grote injectiespuit vol
antie-koopvirusvaccin om de boel nog een beetje in het gareel te houden. 
Met deze act hopen we de aandacht van het winkelende publiek te trekken
en lang genoeg vast te houden om ze aan te spreken en te informeren over
Niet-Winkeldag. We delen folders en consuminderkranten uit en geven
ballonnen met de tekst "koop niets" aan kinderen. 


Waarom een Niet-Winkeldag?
De Internationale Niet-Winkeldag is dan geen protest tegen winkeliers,
maar tegen de Westerse overconsumptie. Tegen het feit dat wij met een
krappe twintig procent van de wereldbevolking ruim 86% van de
beschikbare grondstoffen opsouperen. Honger en armoede in de wereld zijn
niet zozeer het gevolg van schaarste, maar van een verkeerde verdeling
van de overvloed. Internationale Niet-Winkeldag is een moment om hier
eens bij stil te staan. Vandaar dat wij op Niet-Winkeldag de consument
informeren over de verhalen achter de produkten: over milieuvervuiling,
kinderarbeid, dierproeven, gentechnologie en uitbuiting. De meeste
fabrikanten en winkeliers zwijgen liever over deze schaduwzijden van hun
produkten. Zo onthouden ze de consument de mogelijkheid om te kiezen
voor verantwoorde alternatieven en ontnemen hem het recht om
boodschappen te doen in overeenstemming met algemene menselijke waarden.
De Werkgroep Arnhem Duurzaam vraagt zich af of de prijs die toekomstige
generaties en mensen in ontwikkelingslanden betalen voor ons
consumentengedrag niet veel te hoog is, en wil met Niet-Winkeldag ook
andere mensen uitnodigen eens over deze vraag na te denken. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noten voor de pers:

De Nederlandse Niet-Winkeldag campagne wordt gecoŲrdineerd door Omslag,
Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Meer informatie over de
Niet-Winkeldag kunt u vinden op internet: www.ddh.nl/nwd. 
In Arnhem is de Niet-Winkeldag een initiatief van de Werkgroep Arnhem
Duurzaam, een samenwerkingsverband van Stichting Documentatie en
Onderzoekscentrum Arnhem (Doca), Milieudefensie Arnhem, EcoTeam Centrum
Gelderland en NOVIB/UNESCO. 
Voor meer informatie over de Arnhemse Niet-Winkeldag of de Werkgroep
Arnhem Duurzaam kunt u contact opnemen met Jack Stoop (026-3645094) of
Nicole Klein Middelink (026-3702144).
De beste gelegenheid voor het afnemen van interviews en het maken van
fotoís is tussen 11.00u en 12.00u op het Land van de Markt.

-- 
=============================================================================
Stoop.doc, Duurzame Ontwikkelingscommunicatie

Stoop.doc verzorgt teksten en voorlichting over duurzame ontwikkeling.
Met name rond de thema's milieu, economie, solidariteit, vrede en
cultuur. Dit doe ik freelance of pro-deo voor ideŽle non profit
organisaties.
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam