[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Manipulatie van GreenpeaceIk ben heel zeker bereid te luisteren, hoor...  en nee, ik ga zeker niet
mijn brood verdienen met gen-tech, noch met werk in geindustrialiseerde
bedrijven, anders was ik nu al aan het werk. Ik heb vnl. de combinatie met
milieuwetenschappen gekozen juist omdat dat te weinig in mijn opleiding
aan bod is gekomen, vandaar dus. Ik ken ook allerlei mislukte en slecht
opgezette projecten, zoals bv. ook de HYV van rijstvarieteiten met de
verschillende 'super'-reeksen. Daar ben ik dus absoluut TEGEN. Op vlak van
ontwikkelingssamenwerking een absolute ramp en ecologisch niet te
verantwoorden (een ziekte en de hele boel is kapot). Ik ben dus wel
voorstander van onderzoek (wat dus gebeurt) en van, in sommige gevallen,
gebruik van verbeterde gewassen. Alleen vraag ik me ook wel 'ns af waar de
grens ligt tussen 'gebruik' en 'misbruik'... en ik tolereer dus wel
'iets' van 'genetische trucjes'.
Ik weet ook goed genoeg hoe't gaat in de veevoedersector edm en ik keur
het zeker niet allemaal zomaar goed - nog 'ns, anders was ik al dik veel
centjes aan het verdienen - maar het is ook niet allemaal slecht.
Biologische landbouw, ja, akkoord, maar voor mij niet: alle vooruitgang
zomaar bannen. Op vlak van pesticiden denk ik bv: 'enkel en alleen in
uitzonderlijk dringende gevallen' (dus niet systematisch preventief) en
dat past dan weer nie' in de 'biologische landbouw'.
Tot slot nog dit: gezien mijn bijzondere interesse in 
ontwikkelingssamenwerking wil ik nog kwijt dat ik dus al lang overtuigd
ben dat er nogal wat 'slechte' projecten waren in het verleden, en dat er
nu nog steeds heel veel falende projecten zijn, zeker op milieugebied. Dat
is ook de reden waarom ik me afvraag of organisaties zoals Greenpeace zich
niet kunnen integreren bij dergelijke projecten, zodat duidelijk aan de
'ontwikkelde' landen getoond wordt dat er ook anders met fysische
hulpbronnen en energie kan omgesprongen worden. Persoonlijk denk ik dat
enkel 'natuur' aanpakken niet kan, want er zijn nu eenmaal ook verbanden
met gezondheid, onderwijs, economische situatie, ..., maar dus wel een
geintegreerd systeem, en dat is kwestie van communicatie tussen
specialisten op verschillende domeinen.

Kurt.


On Tue, 21 Nov 2000, Margje Vlasveld wrote:

> Beste Kurt, ik vrees dat mijn woorden aan jou niet besteed zijn maar het
> lijkt me toch beter als je ten behoeve van je carriere je pijlen op een
> ander doel richt. Ik vermoed dat je na je studie je brood moet gaan
> verdienen en dat het gen-tech onderzoek wel aantrekkelijk lijkt, een soort
> booming business. Vooral de combinatie met milieuwetenschappen, het klinkt
> mooi. Maar als de subsidiekraan dicht gaat voor gen-techvoedsel is het over.
> Als het aan mij ligt en aan al die consumenten die geen gen-tech lusten
> gebeurt dat op zo kort mogelijke termijn, zodat er eindelijk geld komt om de
> biologische sector verder op poten te zetten. Dan kan door de manier van
> telen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen achterwege blijven,
> genetische manipulatie en het overschrijven van natuurlijke grenzen is
> volslagen overbodig als je de aarde en het voedsel dat de aarde voortbrengt
> respectvol benaderd.
> Je weet toch dat het doel van genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen niet
> is het beperken van landbouwgif maar het in handen krijgen van de zaadhandel
> en de koppelverkoop met bestrijdingsmiddelen waartegen het betreffende gewas
> door genetische manipulatie resistent is gemaakt? Het illustratieve Monsanto
> verhaal ken je toch wel?
> Je zoekt echter liever naar "bewijzen" om lekker door te gaan met je
> leef/eetwijze. Dat noem je positief denken. Je kan cijfers verzamelen wat je
> wilt maar het is niet te bewijzen hoeveel slachtoffers de BSE ziekte nog zal
> vergen. Het blijft gokken. De ziekte wordt veroorzaakt door een zeer
> onverantwoord omgaan met vee, veevoer en mensenvoer. Het is walgelijk om
> dode en zieke dieren te vermalen tot veevoer. Kippen krijgen ook gemalen
> vergaste kuikens te eten, dat moet je toch wel weten? We moeten echt een
> heel andere kant op met de voedselproduktie en -consumptie. En als je het
> positief bekijkt dan zie je dat biologisch landbouw een glorieze toekomt
> heeft, niet alleen hier, maar vooral ook in ontwikkelingslanden, als de
> mensen hun grond weer terug hebben gekregen!
> Margje

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam