dDH Info
dDH: small pictures, put them on!
Onafhankelijk
Internet Platform
[Nieuws] [Zoeken] Alles over dDH zelf

Een groter venster is overbodig!
  Info over dDH


Het "Onafhankelijk Internet Platform" is nog een schaarse verschijning, maar vormt een essentieel onderdeel van een vrij en pluriform Internet.

dDH steunen kan met een gift.
IBAN (Giro) nr NL97 INGB 0004 5310 84 van 'Stichting Digitaal Den Haag' te Den Haag. Vermeldt: gift

 
Wat is dDH

dDH is een non-profit stichting, die beschikt over een eigen virtuele Internetserver, opgezet als informatie- en communicatiesysteem.
dDH is geen reclamezuil, maar een media-platform voor projecten en organisaties.
 
Een onafhankelijk en professioneel platform, wat 'in de lucht' gehouden wordt door iedereen die er aan deelneemt of er gebruik van maakt. De 'deelnemers', die bijvoorbeeld websites en mailing lists hebben op dDH, betalen naar draagkracht mee. Samen zorgen we ervoor dat dDH kan rondkomen en stellen zo dat platform zeker.
 
Iedereen die zo'n platform belangrijk vindt, kan meedoen. dDH staat open voor maatschappelijke organisaties, kleine bedrijven, personen, projecten, experimenten en voor de ondersteuning van acties en evenementen.

Interesse? Neem contact op!

nieuws | info | zoeken