[Menu]  [dDH] Laatste update: okt. '99

Het mysterie van de twee DDH's

Een onvermijdelijke vraag, door velen gesteld:

Hoe komt dat nou, 2 DDH's in Den Haag?

Voor alles: 'De Digitale Hofstad' en 'Digitaal Den Haag' bestaan naast elkaar, maar hebben geen ruzie. We zien elkaar niet als concurrent en verwachten dat er steeds meer samenwerking groeit.

Ook over de functie en naam van beide "DDH's" zijn we het eens.
Korte geschiedenis van het vooraf gaande

Nou, in het kort dan, want wat moet je met oude koeien... Onderstaand verhaal is vooral bedoeld om de levende vragen weg te nemen en enig begrip te kweken. Want (dat vinden we tenminste bij dDH): Toch jammer dat het allemaal zo gelopen is. Ook de gemeente heeft nu een eigen web site. Met ons drieën hadden we een boel tijd, werk en geld kunnen bundelen. Maar aan de andere kant, naar elkaar toe groeien en elkaar aanvullen kan ook iets moois opleveren. Het web is nog jong.

Eind 1994 opereerde in Den Haag de werkgroep 'Digitaal Den Haag'. Deze werkgroep was bezig een platform van organisaties, bedrijven, gemeente en particulieren bij elkaar te brengen om samen een 'digitale stad' op te zetten voor de haagse regio.
Rond dezelfde tijd liep een klein team mensen met het zelfde idee en noemde dit 'De Digitale Hofstad'. Daar wilde men echter éérst een digitale stad opzetten en daarna anderen erbij betrekken. Men kon deze volgorde kiezen, omdat één van de initiatiefnemers de directeur was van een haagse Internetprovider. Alle technische faciliteiten (Internet aansluiting, webserver, telefoonlijnen, systeemonderhoud) waren dus al geregeld. Men wilde z.s.m. de stichting 'NetYes' oprichten.

Om te voorkomen dat er langs elkaar gewerkt zou worden en er twee initiatieven zouden komen, zocht de werkgroep Digitaal Den Haag contact met de mensen van De Digitale Hofstad. Dat klikte. Het bestuur zou spoedig uitgebreid worden, waarbij gelet zou worden op een democratische inbreng van alle belanghebbenden. Samen werd de stichting NetYes opgericht en samen werd gestart met de opbouw van 'De Digitale Hofstad'. De gemeente toonde zich geïnteresseerd.

Na veel inzet van iedereen kwamen de problemen. De beloofde bestuursuitbreiding bleef uit en de platformgedachte botste steeds vaker met het bestuursbeleid. Er rezen vragen over de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van De Digitale Hofstad en het eigenbelang van het bestuur.
Steeds meer vrijwilligers vertrokken. Na een 'digitale coup' van de bestuursvoorzitter (de collectief opgebouwde web site werd vervangen door een eigen model), ontstond een definitieve crisis. De laatste vrijwilligers werden door het bestuur buiten gezet en De Digitale Hofstad leek ten dode opgeschreven.

digitaal Den Haag (dDH)

Toen toenadering niet meer mogelijk bleek, maakte een aantal leden van de werkgroep Digitaal Den Haag een nieuwe start. Men vond de oorspronkelijke gedachten over een haagse digitale stad te belangrijk om aan de wilgen te hangen. 'Digitaal Den Haag' werd opgericht: een nieuwe stichting met een eigen server. De enige sponsoring bestond uit de verbinding met Internet en een PC-server, onderhoud en techniek waren voor 100% vrijwilligerswerk, kortom: een moeizame start.

Patstelling

Ondertussen leidde De Digitale Hofstad een kwijnend bestaan, een spoedig einde werd verwacht.
Dat liep anders. De Digitale Hofstad werd versterkt door iemand die geen binding had met het verleden. Als webmaster bouwde hij een nieuw systeem op en De Digitale Hofstad bleef bestaan. Omdat de werkzaamheden aan de site verschoven van het bestuur naar de nieuwe webmaster, begon De Digitale Hofstad ook aan een meer zelfstandige koers.

Voor de buitenwacht, die de geschiedenis van De Digitale Hofstad en Digitaal Den Haag niet kende, werd de situatie nu zeer onduidelijk: Twee digitale steden in Den Haag? Mensen die wat wilden doen, wisten niet waar zij zich bij aan moesten sluiten. De gemeente wilde niet kiezen voor ondersteuning van één van beiden... Een moeizame periode brak aan voor alle twee, maar toenadering leek nog steeds onmogelijk.

Doorbraak

In 1997 kreeg De Digitale Hofstad een nieuw bestuur, dat afrekende met het verleden. Op initiatief van één van de nieuwe bestuursleden kwamen een delegatie van Digitaal Den Haag en De Digitale Hofstad bij elkaar. Het ijs werd gebroken.
Het was nog even wennen aan de nieuwe verhoudingen. Maar inmiddels wordt er regelmatig samengewerkt. Ook in het kader van het Haagse 'Residentie.net' is er uitgebreid overlegd. Er is volop ruimte voor een haags geluid op Internet en door de gang van zaken hebben beide initiatieven in de loop der tijd ieder al een eigen functie gekregen. En daarmee zijn we weer terug bij het begin van dit verhaal.

Boyd Noorda,
voorz. dDH


menu | dDH