Land en Stad - Maandblad
  februari 2003
Overzicht februari - Boeken - Archief - Publikatielijst - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
________    
____
 
 
INDIASE REGERING NEGEERT OPENLIJK WTO-REGELS
 
 
Volgens het Nederlandse ministerie van Landbouw is de Indiase regering vastbesloten haar landbouw te blijven beschermen met invoerbelasting en met subsidies, dwars tegen de regels van de WTO in. Zij rekent op instemming van andere Zuidelijke landen.
 
In een uitgave van het Nederlandse landbouwministerie stond onlangs het volgende artikel:
 
"Protectionisme gaat door
 
Landbouwminister Anjit Singh heeft opnieuw bevestigd dat India tarieven en subsidies zal blijven gebruiken om haar landbouwsector te beschermen. In India wonen 700 miljoen mensen op het platteland, die afhankelijk zijn van (veelal zelfvoorzienings)landbouw. Zij zijn absoluut niet opgewassen tegen internationale concurrentie uit met name de ontwikkelde landen.
Daarnaast geeft de gemiddelde Indiër meer dan de helft van zijn inkomen uit aan voedsel, waardoor kleine prijsfluctuaties relatief grote gevolgen hebben. Voedselveiligheid mag door vrijere handel niet op het spel worden gezet. De minister gaat ervan uit dat de meeste ontwikkelingslanden een vergelijkbare visie hebben en dat voor deze groep een uitzondering zal worden gemaakt wat betreft invoerrechten en subsidies voor landbouwproducten. Daarnaast vindt de minister betere markttoegang in de ontwikkelde landen voor producten uit ontwikkelingslanden een absolute voorwaarde voor verlaging van de tarieven van de arme landen.
 
Bron: LNV-bureau New Delhi." 1
 
Twee jaar geleden al schreef het Nederlandse landbouwministerie over de Indiase landbouwbegroting: "Over de gevolgen van de WTO voor het te voeren landbouwbeleid wordt bijna met geen woord gerept. Het enige is de opmerking dat de importtarieven worden verhoogd om dumpeffecten tegen te gaan. Die tarieven schieten inderdaad de lucht in: tot percentages van 50 procent." 2
 
Kortom: de Indiase regering vertikt het de WTO-maatregelen slaafs uit te voeren; zij doet dit openlijk, zij houdt voet bij stuk en rekent op begrip van andere landen uit de Derde Wereld.
 
 
Bronnen
1. Dit bericht is ongewijzigd en volledig overgenomen uit: Berichten Buitenland - Nieuwsbrief voor de Nederlandse agribusiness; een uitgave van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Industrie en Handel; februari 2003; pagina 17. terug
2. 'India: landbouwbegroting 2001'; Bron: LBA-Actualiteiten, 1 maart 2001; www.minlnv.nl/infomart/lba/2001/06/lba10.htm terug
 
*          *           *

Over enige tijd verschijnt de volgende serie artikelen. Wil je een seintje wanneer deze er zijn, stuur dan een berichtje naar: jpsmit@xs4all.nl
Reacties naar het zelfde e-mailadres.
 
Voor een overzicht van alle uitgaven - ook om te downloaden of te bestellen - zie: publikatielijst
 
*          *           *

Verder naar het volgende artikel >>
<< Terug naar het begin van dit artikel.
Naar  overzicht  februari.
 
 


_
___