[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] op de voet gevolgdLOKAAL en MONDIAAL

1. de campagne -Mondiale Voetafdruk-
2. de Quick Scan
3. de voetenbank


1. DE CAMPAGNE MONDIALE VOETAFDRUK

... heeft van de acht deelnemende gemeenten de mondiale
voetafdruk opgeleverd. Den Haag scoorde daarvan met 4,46 ha het
best: de kleinste voetafdruk per inwoner. Maar de grootste
voetafdruk per ingezetenen, in Pijnacker, 4,87 ha ligt daar toch
niet zo extreem ver boven.

Het blad Duurzaam van 19 juni, een uitgave van de NCDO, de
Nationale Commissie internationale samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling, bespreekt het verslag dat verkrijgbaar is bij De
Kleine Aarde  (041)684921.


2. de QUICK SCAN

De campagne levert nog meer producties op, zoals de Quick Scan
voor het bepalen van de persoonlijke mondiale voetafdruk. De scan
bestaat uit 14 vragen op twee kantjes van een A4 velletje. De
beantwoording ervan leidt tot een aantal punten dat valt in een
van de vijf categorie-en vanaf 7 ha tot 3 ha. Hoe minder punten,
hoe beter in dit geval, want hoe kleiner de voetafdruk.


3. DE VOETENBANK  - met een voet op de grond

Hoe kan je met de resultaten van de Quick Scan-s iets zinnigs
doen, terwijl de privacy van de mensen uiteraard gewaarborgd
blijft?
Vanuit die gedachte is de voetenbank opgezet. Als nu iedereen z'n
resultaat in de voetenbank stopt, niet op naam maar op postcode.
Wie weet kom je dan op een gegeven ogenblik tot de postcode
mondiale voetafdruk. Maar ook al op weg daarheen wordt er al
beeld zichtbaar, als wel duidelijk wordt vermeld om hoeveel
personen het gaat bij de geregistreerde postcode mondiale
voetafdruk.

De eerste inleg in de voetenbank is er al. 144 Quick Scans (QS).
Het is nog niet helemaal zeker of dat dan ook 144 verschillende
postcodes zijn. In 54 QS varieert de mondiale voetafdruk van 1,7
tot 6,0 ha.

Het adres van de voetenbank? Nadere inlichtingen bij Jan
Juffermans van De Kleine Aarde, (0411)684921

De persoonlijke mondiael voetafdruk  is ook te achterhalen met
het computerprogramma van het Van Hall Instituut:
http://www.voetprint.educations. net


Frits Glotze.


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam