[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] op de voet gevolgd.VERSCHENEN

Onder de titel Op goede voet met de aarde, op eerlijke voet met
het Zuiden, heeft het Vlaams Overleg van 22 leden Duurzame
Ontwikkeling (VODO) een kleurrijk en met zorg samengestelde
brochure gemaakt van 24 blz. en in een vierkante vorm gedrukt. De
subtitel -hoe beperken we onze Ecologishe Voetafdruk- geeft al
het werkdoel aan van VODO.
In verschillende hoofdstukken, zoals over energie, vervoer,
voedselconsumptie, en optimalisering van het gebruik van de
ruimte, wordt niet alleen in voor iedereen begrijpelijk taal de
idee-en van Rees and Wackernagel beschreven, maar eveneens
suggesties aangedragen, doorverwezen, en de link naar de politiek
('de overheid') gelegd. De andere hoofdstukken gaan over et
houtverbruik, ethisch produceren en consumeren, en het re-bound
effect in ons gedrag.

De brochure is ongedateerd. Zo blijft het actueel zoalng het
gedrag van Nederland sprekenden de genoemde feiten niet heeft
achterhaald.

VODO vzw.
Vlasfabriekstraat 11,
B-1060  Brussel.
Tel.: +-32 (32)536194.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam