[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Op de voet gevolgdEen poging tot verklaren aan de hand van enkele
publicaties die ik aan het eind toelicht.
Als ik niet helemaal de spijker op z'n klop sla,
dan zij het mij niet kwalijk genomen. Uiteindelijk
verwijs ik door naar mensen die van wanten weten
.....


Het systeem GREEN SMILES is een beloning voor
duurzaamheid.

Green Smiles zijn punten. 1 punt heeft de waarde
van 10 cent en wordt verdeeld over een aantal
duurzaamheid bevorderende actoren.

Green Smiles koop je bij het aanschaffen van
producten. Zij staan aan het eind van een
(deel)proces waarbij de natuur wordt belast. Green
Smiles worden gekoppeld aan investeringen waarmee
die milieu-belasting weer ongedaan gemaakt wordt:
het aanleggen van bossen om de CO-2 uitstoot van
dat productieproces weer vast te leggen. Daarmee
wordt haarfijn de relatie gelegd tussen Green
Smiles en de Ecologische Voetafdruk. De Green
Smiles zijn bedoeld om die Voetafdruk kleiner te
maken.
Er zijn ook 'Bonus Green Smiles' , toe te kennen
bij het consumeren van minimaal milieubelastende
producten.

Dit is niet alleen een theoretisch verhaal van
Hans Juergens Redczus. Hij is ook initiatiefnemer
van het uitvoeren van projecten met Green Smiles.
Het streven is 25 Megaton CO-2 vast te leggen door
de aanplant van bossen: het 'Green Smiles
Loyaliteits Programma'.
Het Loyaliteits-systeem behelst klantenbinding -
grondbinding - CO-2 binding.
Begin 1998 werden in een straat in Leeuwarden de
eerste ervaringen opgedaan.
Het tweede project is op 1 januari gestart en
duurt twee jaar in de plaatsen Leeuwarden,
Opsterland, Haren en Wymbritseradeel. Een
belangrijk onderdeel is het achterhalen op welke
wijze het gebruik van de chip-knip mogelijk is
voor het vastleggen van te sparen Green Smiles.
In Rotterdam loopt het project 'Pluspunten'.
'Drenthe Toerisme' richt zich specifiek op
recreatie.

Een hot item is de inzet van Green Smiles voor het
oplossen van het varkensvraagstuk met het
stimuleren van kleinschalige varkenshouderijen als
neventak van de melkveehouderij of
akkerbouwbedrijven.

Er is al stevig nagedacht oveer de praktische
werking van het loyaliteitssysteem.
Digitaal zijn beschikbaar: het projekt plan Green
Smiles, een handleiding voor Bonus Green Smiles,
een 'Win-Win schema' van alle actoren in het Green
Smiles systeem en de relaties ertussen.

Ook het discussiestuk over het varkensvraagstuk is
opvraagbaar.
Inlichtingen: Coen ten Berg (0527.291477) voor het
koppelproject akkerbouwer - veehouder.
Voor de Ecologische Voetafdruk +ACY- Green Smiles:
Hans Juergens Redczus (058.2169360), E-Mail:
agendazi+AEA-telekabel.nl-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam